فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
قصر (تصويرسازي)
 • همراه با تخفيف
 • 66,000 تومان
 • با تخفیف: 62,700 تومان
تنهايي
 • 6,500 تومان
 • با تخفیف: 6,500 تومان
مسخ و داستان‌هاي ديگر
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
محاكمه
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان
مسخ
 • 16,000 تومان
 • با تخفیف: 16,000 تومان

قصر (تصويرسازي)

 • 66,000 تومان

«زندگي در قصر مناسب من نيست. من مي‌خواهم آزاد باشم.» وقتي نقشه‌برداري كه به نام ك. معروف است به دهكده فراخوانده مي‌شود، ناچار مي‌شود در ميان دستياران و پيك‌ها، خدمتكاران و مهمان‌خانه‌داران، ارباب‌ها و... معشوقه‌ها، با سلسله مراتبي عجيب، گفت و گو كند. ولي او چطور بايد دستورات را از قصر بگيرد، در حالي كه كسي نمي‌داند كارفرماي او كيست، تلفن‌ها بي‌جواب مي‌مانند و هيچ زميني براي نقشه‌برداري نيست؟ مطالعه دقيق همراه با ابهام، در آخرين شاهكار فرانتس كافكا پايان مي‌گيرد و بسيار شبيه به خود زندگي در ميانه جملات، مي‌ماند. «تو قصر را نمي‌شناسي».

تنهايي

 • 6,500 تومان

اگر قرار باشد تا ابد زنده بمانم، فردا را چگونه سر كنم؟ كتاب حاضر گزيده‌اي است از جملات فرانتس كافكا، نويسنده معروف كشور چك در دو زبان انگليسي و فارسي.

مسخ و داستان‌هاي ديگر

 • 25,000 تومان

رساترين تعريفي كه مي‌توانيم از هنر به دست دهيم اين است: زيبايي به اضافه دريغ. هر جا زيبايي هست، دريغ هم هست، به اين دليل ساده كه زيبايي محكوم به فناست. زيبايي هميشه مي‌ميرد، وقتي ماده بميرد، رفتار هم مي‌ميرد، وقتي فرد بميرد، جهان هم مي‌ميرد. اگر كسي مسخ كافكا را چيزي بيش از يك خيالپردازي حشره شناسانه بداند، به او تبريك مي‌گويم چون به صف خوانندگان خوب و بزرگ پيوسته است.

محاكمه

 • 55,000 تومان

يوزف ك، كارمند فروتن بانك، يك روز بامداد پي مي‌برد كه بدون ارتكاب گناهي مشخص، متهم شده است. به گمانش، اثبات بي‌گناهيش ساده است، ولي بزودي خود را در دنده‌ها و چرخ‌هاي ماشين تو در توي محاكمه‌اي گرفتار مي‌يابد كه راه برنده‌اش عدالتي رنجناك است و نمايندگانش كارمنداني دونپايه و مستقر در دفترهايي پليدند. يوزف ك. كه از اين ديوستان و جهان پوچ مي‌هراسد ولي همچنين به سويش كشيده مي‌شود، ديگر خودش نمي‌داند كه آيا بي‌گناه است يا گناهكار. با اين همه دلش مي‌خواهد زندگي كند، اما توان بايسته پايداري با دو دژخيمي را ندارد كه، به‌سان دو آدمكش، و به نام عدالتي كه وجود ندارد، به آهنگ داد گستردن به سراغش مي‌آيند.

مسخ

 • 16,000 تومان

رساترين تعريفي كه مي‌توانيم از هنر به دست دهيم اين است: زيبايي به اضافه دريغ. هر جا زيبايي هست، دريغ هم هست، به اين دليل ساده كه زيبايي محكوم به فناست. زيبايي هميشه مي‌ميرد، وقتي ماده بميرد، رفتار هم مي‌ميرد، وقتي فرد بميرد، جهان هم مي‌ميرد. اگر كسي مسخ كافكا را چيزي بيش از يك خيالپردازي حشره شناسانه بداند، به او تبريك مي‌گويم چون به صف خوانندگان خوب و بزرگ پيوسته است.

صفحه‌ی 1