فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي شادي
  • 49,500 تومان
  • با تخفیف: 49,500 تومان
روانشناسي شادكامي
  • 5,500 تومان
  • با تخفیف: 5,500 تومان

روانشناسي شادي

  • 49,500 تومان

در اواخر قرن بيستم، ديدگاه سازمان جهاني بهداشت به مقوله سلامت انسان دستخوش تحول شد. به‌جاي پرداخت و اهتمام همه‌جانبه به سرخوردگي‌ها، بيماري‌ها و دردها و رنج‌هاي انسان، روي‌آوردي نو به ابعادي ديگر از زندگي او سر برآورد. ابعادي چون فضيلت و استعدادهاي متنوع انساني. در سايه يك چنين تحولي، توجه به نقش دين و معنويت در ارتقاي زندگي بشر، لزوم مثبت‌نگري به انسان و پديده‌هاي هستي و تغيير نگرش نسبت به مقوله سلامت توسط دانشمنداني چون زليگ‌من و همكاران، برجسته‌تر شد.
كلمات كليدي: سلامت، تناسب اندام و رژيم غذايي، روانشناسي و مشاوره، ساموئل اس. فرانكلين، عليرضا سهرابي

روانشناسي شادكامي

  • 5,500 تومان

اكثر مردم شادكامي را يك احساس، به ويژه احساس لذت تلقي مي‌كنند. ما اغلب رويدادهاي لذت‌بخش و شادكامي را به هم مرتبط مي‌كنيم. افراد زيادي بر اين باورند كه پول و يا ارضاي ديگر غرايز مادي شادكامي يا خوشبختي مي‌آورد، اين تنها يك باور فردي نيست، بلكه بسياري از نهادهاي مهم اجتماعي ما نيز بر اين باورند. بهتر است شادكامي را نحوه‌ي زيستن ببينيم، نه يك حالت موقتي كه مي‌آيد و مي‌رود. هيچ يك از ما هرگز نمي‌توانيم قابليت‌هايمان را به طور كامل كمال بخشيم، بلكه درجه‌اي وجود دارد و آن ((تا آنجا كه امكان دارد)) است. هر چه خودمان را بيشتر بشناسم، زندگي‌مان بهتر خواهد بود. اگر بتوانيم ورزش كنيم، بنويسيم، نقاشي كنيم، يا از قابليت‌هايي كه داريم به نحو احسن استفاده كنيم، احساس خوبي خواهيم داشت. ((اما احساس جزء مهمي نيست، بلكه فقط محصول حاشيه‌اي رويش يا بالندگي است.)) شادكامي كه در اين كتاب يحث مي‌شود ((نحوه‌اي از زيستن است كه ما را قادر مي‌سازد به قابليت‌هايمان كمال بخشيم و به سوي يك زندگي خوب حركت كنيم.))

صفحه‌ی 1