فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
سازماندهي براي اجراي راهبرد شركت (راهبرد ساختار و فرآيند در سطوح شركت و واحد كسب و كار)

سازماندهي براي اجراي راهبرد شركت (راهبرد ساختار و فرآيند در سطوح شركت و واحد كسب و كار)

  • 90,000 تومان

اين كتاب مكتب فكري را دنبال مي‌كند كه طراحي راهبردي محسوب مي‌شود. يعني ما با راهبرد واحد يا شركت آغاز و سازمان را از بالا تا پايين طراحي مي‌كنيم. اين مكتب طراحي سازماني از پژوهش‌هاي چندلر، راهبرد و ساختار نشئت گرفته است. مدل او بيان‌گر آن است كه هر بيست يا سي سال، شركت‌ها بعد راهبردي جديد را به پرتفوليو خود مي‌افزايند. شايد همه شركت‌ها اين پيشرفت مرحله‌اي را دنبال نكنند، اما بسياري از شركت‌هاي سهامي عام آن را با هدف رشد دنبال مي‌كنند. بدين منظور آنها راهبردهاي پيچيده‌تري اتخاذ مي‌كنند. اين پيچيدگي، باعث افزايش اهميت طراحي سازمان مي‌شود و استفاده از مهارت طراحي به سازمان كمك مي‌كند ساختارهايي را انتخاب كند كه با آنها در بازارهاي جهاني رقابت كند و...

صفحه‌ی 1