فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
فنون پيشرفته مشاوره و روان‌درماني
  • 85,000 تومان
  • با تخفیف: 85,000 تومان
فنون پيشرفته در مشاوره و روان‌درماني
  • 90,000 تومان
  • با تخفیف: 90,000 تومان
فنون پيشرفته مشاوره و روان‌درماني
  • 110,000 تومان
  • با تخفیف: 110,000 تومان

فنون پيشرفته مشاوره و روان‌درماني

  • 85,000 تومان

آنچه اين كتاب را از ساير كتاب‌هاي موجود در زمينه فنون مشاوره و روان‌درماني متمايز مي‌سازد اين است كه در اين كتاب، خواننده خطاهاي پنج‌گانه ارتباط در مشاوره و روان‌درماني را مي‌آموزد.

فنون پيشرفته در مشاوره و روان‌درماني

  • 90,000 تومان

اين كتاب در مورد ماهيت تعاملات انساني است. در اين كتاب به‌ طور پي در پي روايتي در پي روايتي ديگر بيان مي‌شود، روايت‌هايي از افسانه‌ها و اسطوره‌هاي سرتاسر جهان، داستان‌هاي كوتاه، داستان‌هاي ژرف، داستان‌هاي شاد، داستان‌هاي اميدوارانه، شرح حال‌هاي باليني زندگي افراد كه بازتاب صحنه به صحنه اتفاقاتي كه در جسات مشاوره و روان‌درماني در پشت درهاي بسته رخ مي‌دهد. دكتر كريستين كنت يكي از اعضاي هيئت علمي دپارتمان مشاوره و روانشناسي تربيتي دانشگاه نواده است. او برنده جايزه نقره دانشگاهي نوآوري در تعليم و تربيت شده است.

فنون پيشرفته مشاوره و روان‌درماني

  • 110,000 تومان

كتاب حاضر سعي دارد مجموعه فنون سودمندي را كه در پيشبرد اهداف‌درماني نقش حايز اهميتي دارند، به زبان ساده توضيح دهد. با مطالعه اين كتاب خواهيد آموخت كه مشاور چگونه بايد از وقوع اشتباه‌هاي رايج ارتباطي جلوگيري به عمل آورد، به رفتار و گفتار مراجع توجه كند، به مراجع نشان دهد كه از بيانات او چه برداشتي داشته است و فيدبكهاي هدفمند ارائه دهد.

صفحه‌ی 1