فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

در كشاكش دين و دولت

  • 60,000 تومان

كتاب حاضر حاصل طرح پژوهشي علمي - انتقادي‌اي است در باب دين و دولت و رابطه آن‌ها در ايران بعد از اسلام (موضوعي بسيار حساس كه ايران هنوز در تقلاست تا از پيچ و خم آن راهي بجويد). اين مجموعه با گزارشي فشرده از دوران سي ساله پس از رحلت پيامبر اكرم آغاز مي‌شود و مي‌كوشد با دقت در مضمون روايت‌هاي مورخان، تصويري قابل اعتماد از آن دوران به دست دهد. اين دوره سي ساله، كه تا صلح امام حسن و معاويه ادامه يافت، آبستن وقايع شگرفي بود كه سرنوشت حكومت زير پرچم اسلام را رقم زد. مورخان اسلام آن را نمونه‌اي نادر و درخشان از حكومتي به شمار مي‌آورند كه قدرت و قداست را در خدمت خود داشت، اما تاريخ خود سخن ديگري مي‌گويد. بازخواني اين مطالب مجالي است براي بازانديشي در مسائلي كه پس از هزار و چهارصد سال همچنان عالم اسلام را به خود مشغول داشته است، از جمله ماجراي گروه‌هاي سلفي - تكفيري كه روايت جديد همان خيزش خارجي‌گري در صدر اسلام است.

قصه قصه‌ها (كهن‌ترين روايت از ماجراي شمس و مولانا)

  • 95,000 تومان

مولانا در آستانه چهل سالگي بود كه آن پير مرموز در افق زندگي او پيدا شد و به دم و جادويي خود واعظي جا افتاده را به مولانايي تبديل كرد كه اينگ ولوله در هفت اقليم افكنده است

ملي كردن و غرامت

  • 50,000 تومان

ايران در زمينه قراردادهاي نفتي پيش‌كسوت بود. اولين امتيازنامه نفتي خاورميانه در اينجا به امضا رسيد و نيز ايران اولين كشوري بود كه اختلاف آن با شركت‌هاي بزرگ نفتي به مراجعه بين‌المللي كشانده شده. شمار دعاوي ايران و اهميت و حجم آنها از هر كشور ديگر بيشتر بوده است. داوري‌هاي نفتي كه در اين كتاب از آنها سخن مي‌رود حكايت مهمترين و جنجالي‌ترين كش‌مكش‌ها و رودررويي‌هايي است كه در طول قرن حاضر در مناسبات اقتصادي سياسي ميان كشورهاي در حال توسعه و جهان صنعتي پيش آمده است. مرور بر جريان اين ماجراها و ارزيابي مباحثي كه در توجيه مواضع حقوقي طرفين در طي اين منازعات مطرح گرديده بسيار عبرت‌انگيز و براي طلاب حقوق آموزنده است.

صفحه‌ی 1