فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
اقتصاد سياسي ايران (از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي)
ايران جامعه كوتاه‌مدت و 3 مقاله ديگر
  • 48,000 تومان
  • با تخفیف: 48,000 تومان
تضاد دولت و ملت (نظريه تاريخ و سياست در ايران)
  • 88,000 تومان
  • با تخفیف: 88,000 تومان

اقتصاد سياسي ايران (از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي)

  • 82,500 تومان

بررسي مستند و مستدل و كارشناسانه‌اي از تحولات اقتصاد ايران از اوان مشروطه تا انقلاب اسلامي به موازات گزارشي تاريخي از فراز و نشيب‌هاي سياسي و اجتماعي ايران در اين دوران. نويسنده اين دوران را به 4 مرحله تقسيم مي‌كند: نخست دوره‌ي مشروطه كه تحت عنوان دولت و انقلاب بررسي مي‌شود، سپس دوره سلطنت رضا شاه كه زير عنوان و ضد انقلاب بدان مي‌پردازد، پس از آن، بخش فترت، دمكراسي و ديكتاتوري است درباره روايدادها و اوضاع زمان اشتغال ايران در جنگ دوم و دمكراسي متعاقب آن كه به ديكتاتوري انجاميد. آخرين مرحله دوره استبداد نفتي و توسعه اقتصادي است كه سال‌هاي 32 تا 57 را در بر مي‌گيرد و نويسنده استبداد و تظاهر به مدرنيسم را ويژگي آن مي‌شمارد.خلاصه‌اي از اين كتاب در پادكست فارسي بي‌پلاس ارائه شده است.

ايران جامعه كوتاه‌مدت و 3 مقاله ديگر

  • 48,000 تومان

چهار مقاله‌اي كه در اين كتاب مي‌خوانيد هر يك به نوعي مشكلات تاريخي توسعه اقتصادي و سياسي ايران را بررسي مي‌كند. فقدان امنيت براي مالكيت خصوصي و در نتيجه عدم انباشت سرمايه در دست بخش خصوصي، انحصار ثروت و قدرت اقتصادي در دست حكومت‌ها كه خود به انحصار قدرت سياسي مي‌انجاميد و سرعت و شدت تحولات سياسي و اجتماعي كه جامعه را از چهارچوب قانوني با ثبات كه لازمه رشد و توسعه اقتصادي است محروم مي‌كرد، در دو مقاله اول بررسي مي‌شود...خلاصه‌اي از اين كتاب در پادكست فارسي بي‌پلاس ارائه شده است.

تضاد دولت و ملت (نظريه تاريخ و سياست در ايران)

  • 88,000 تومان

براي بررسي گذشته و حال ايران رويكردي كه به راستي توانايي تبيين و پيش‌بيني داشته باشد لازم به نظر مي‌رسد. اين رويكرد و بررسي‌هاي مبتني بر آن به ما كمك مي‌كند تا تاريخ و سياست ايران را بهتر بفهميم، و به حل بسياري از مسائل پيچيده و بغرنج مانند علل دشمني مستمر ميان دولت و جامعه ايران دست يابيم. اين كتاب مجموعه مقالاتي مستقل و در عين حال وابسته به هم‌اند كه در مجموع دلايل و شواهد مويد نظريه حكومت خودكامه را به دست مي‌دهند. و در آنها ريشه‌ها و اعتبار علمي نظريه حكومت خودكامه و مطالعات موردي مرتبط با آن ارائه شده است. همچنين نظريه عمومي انقلاب‌هاي ايراني، فره ايزدي و حق الهي پادشاهان، ليبراليسم اروپايي و مفاهيم نو آوازي در ايران، و... مورد بررسي قرار گرفته است.

صفحه‌ی 1