فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
آسيب‌شناسي رواني باليني فيش (نشانه‌ها و علائم در روان‌پزشكي)

آسيب‌شناسي رواني باليني فيش (نشانه‌ها و علائم در روان‌پزشكي)

  • 55,000 تومان

آسيب‌شناسي رواني، علم مطالعه علائم روان‌شناختي و روان‌پزشكي است. آسيب‌شناسي رواني باليني به اين موضوع در بستر باليني مي‌پردازد كه در آن روان‌پزشكان ارزيابي‌هاي تشخيصي خود را انجام و خدمات سلامت روان را ارائه مي‌دهند. داشتن درك صحيحي از آسيب‌شناسي رواني باليني براي ارائه اين خدمات به شكل موثر و مناسب بسيار ضروري است...

صفحه‌ی 1