فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 60,000 تومان

موج‌ها

  • 60,000 تومان

موج‌ها از زبان 6 راوي از خردسالي تا بزرگ‌سالي بيان مي‌شود. در فصل آخر راوي داستان علاوه بر خودش در قالب 5 راوي ديگر فرو مي‌رود و رمان را با يك تك‌گويي 50 صفحه‌اي به پايان مي‌رساند. او در اين اثر تمام بيهودگي و شكوهي را كه در زندگي تجربه كرده، يك‌جا گرد آورده و در قالب كلمات ريخته است.

صفحه‌ی 1