فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
انتخاب شغل و رشته (مجموعه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌هاي روان‌سنجي حوزه مشاغل و رغبت )
روش پژوهش پيشرفته با تاكيد بر پروپوزال و پايان نامه نويسي
راهنماي اجرا و تفسير پرسشنامه شخصيت مينه سوتا
آزمون هاي سنجش خلاقيت و انگيزه پيشرفت
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
پايان‌نامه نويسي
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
تشخيص و درمان اختلال وسواسي جبري و اختلال‌هاي مرتبط بر اساس DSM 5 (به همراه مقياس‌هاي سنجش)
تشخيص و درمان اختلال‌هاي اضطرابي بر اساس DSM 5 (به همراه مقياس‌هاي سنجش)
تشخيص و درمان اختلال‌هاي افسردگي بر اساس DSM 5 (به همراه مقياس‌هاي سنجش)
آزمون اندريافت موضوع تي اي تي (كارت‌ها و كتاب راهنما)
وكسلر بزرگسالان تجديدنظر شده (وي اي آي اس آر)
 • 235,000 تومان
 • با تخفیف: 235,000 تومان
وكسلر كودكان تجديدنظر شده (وي اي اس سي آر) وكسلر 3
راهنماي اجرا و تفسير آزمون اندريافت موضوع تي اي تي

انتخاب شغل و رشته (مجموعه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌هاي روان‌سنجي حوزه مشاغل و رغبت )

 • 180,000 تومان

شامل آزمون‌هاي : 1- سنخ‌نماي مايرز- بريگز MBTI 2- آزمون ارزش‌هاي شغلي خانوادگي 3- مقياس ارزش‌هاي شغلي 4- استرس شغلي معلمان 5 - استرس شغلي ديويس 6- مقياس استرس شغلي (كريشنا ) 7- سنجش برنامه‌ريزي شغلي و غيره...

روش پژوهش پيشرفته با تاكيد بر پروپوزال و پايان نامه نويسي

 • 40,000 تومان

از سالها پيش مطالبي را با عنوان هاي مختلف از جمله اصول نگارش پايان نامه‏ء تدوين پايان نامهء فصل بندي پايان نامه و مواردي كه در هر فصل بايد مطرح شود تهيه و در اختيار دانشجويان قرار داده ام.در اين كتاب اول پروپوزال نويسي و سپس نوشتن تك تك فصلهاي پايان نامه خواهيم پرداخت.‏‏

راهنماي اجرا و تفسير پرسشنامه شخصيت مينه سوتا

 • 40,000 تومان

ساخت آزمون MMPI يا پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا در سال 1930 شروع و در سال 1948 خاتمه يافت و اولين بار در سال 1943 منتشر شد.در اين كتاب سعي شده است كه تمامي جنبه هاي پرسشنامه شخصيتي مينه سوتا 71 سوالي (MMPI-71) پرسش داده شود.

آزمون هاي سنجش خلاقيت و انگيزه پيشرفت

 • 120,000 تومان

شامل آزمون‌هاي: 1- آزمون تفكر خلاق تورنس فرم A 2-آزمون تفكر خلاق تورنس فرم B 3- آزمون خلاقيت فيليپ كارتر 4-پرسش‌نامه خلاقيت‌سنج .CREE 5- آزمون خلاقيت عابدي 6- پرسش‌نامه نگرش نسبت به خلاقيت CAS 7- چك ليست خلاقيت جانسون 8- آزمون فرافكن انگيزه پيشرفت دئو و موهان 9- آزمون انگيزه پيشرفت ACMT

پايان‌نامه نويسي

 • 25,000 تومان

كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري در پايان تحصيلات خود لازم است پژوهشي تحت عنوان پايان‌نامه يا رساله را تهيه و ارايه نمايند، كه چكيده فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوران تحصيل مي‌باشد. پايان‌نامه مانند هيچكدام از درس‌هاي دوران تحصيل نمي‌باشد و در آن حفظ كردن مطرح نيست، فعاليت هدفمند دانشجو است كه با راهنمايي استاد راهنما و مشاور انجام مي‌شود، و بيانگر توان پژوهشي دانشجو و مشاركت او در دانش بشري مي‌باشد.

تشخيص و درمان اختلال وسواسي جبري و اختلال‌هاي مرتبط بر اساس DSM 5 (به همراه مقياس‌هاي سنجش)

 • 33,000 تومان

اين كتاب در مجموع از شش فصل تشكيل شده است. فصل اول به بررسي اختلال وسواسي ـ جبري و اختلال‌هاي مرتبط مي‌پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخيصي بر اساس DSM 5 مي‌باشد. فصل سوم درباره تشخيص‌هاي افتراقي اختلال‌هاي وسواسي ـ جبري است و در فصل چهارم ابزارهاي تشخيصي اختلال‌هاي وسواسي ـ جبري آمده است. فصل پنجم مربوط به سبب‌شناسي و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال وسواسي ـ جبري تنظيم شده است...

تشخيص و درمان اختلال‌هاي اضطرابي بر اساس DSM 5 (به همراه مقياس‌هاي سنجش)

 • 46,000 تومان

اين كتاب در مجموع از شش فصل تشكيل شده است. فصل اول به بررسي اختلال‌هاي اضطرابي مي‌پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخيصي بر اساس DSM 5 مي‌باشد. فصل سوم درباره تشخيص‌هاي افتراقي اختلال‌هاي اضطرابي است و فصل چهارم ابزارهاي تشخيصي اختلال‌هاي اضطرابي آمده است. فصل پنجم مربوط به سبب‌شناسي و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال‌هاي اضطرابي تنظيم شده است.

تشخيص و درمان اختلال‌هاي افسردگي بر اساس DSM 5 (به همراه مقياس‌هاي سنجش)

 • 38,000 تومان

اين كتاب در مجموع از شش فصل تشكيل شده است. فصل اول به بررسي اختلال‌هاي افسردگي مي‌پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخيصي بر اساس DSM 5 مي‌باشد. فصل سوم درباره تشخيص‌هاي افتراقي اختلال‌هاي افسردگي است و در فصل چهارم ابزارهاي تشخيصي اختلال‌هاي افسردگي آمده است. فصل پنجم مربوط به سبب‌شناسي و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال‌هاي افسردگي تنظيم شده است...

آزمون اندريافت موضوع تي اي تي (كارت‌ها و كتاب راهنما)

 • 75,000 تومان

كتاب حاضر از 6 بخش تشكيل شده است. بخش اول مربوط به معرفي آزمون، مبناي نظري و كاربردي آن مي‌باشد. بخش دوم به ويژگي‌هاي روان‌سنجي آزمون اختصاص داده شده است. در بخش سوم دستورالعمل اجرا آمده است. بخش چهارم به توصيف كارت‌ها، پاسخ‌هاي رايج و معناي پنهان كارت‌ها پرداخته است. بخش پنجم مربوط به تفسير تصاوير مي‌باشد و در بخش ششم تجزيه و تحليل داستان‌ها و استخراج نتايج ذكر شده است.

وكسلر بزرگسالان تجديدنظر شده (وي اي آي اس آر)

 • 235,000 تومان

در مقياس‌هاي هوشي وكسلر، به جاي آنكه سوال‌ها به صورت سطوح سني تنظيم شوند، سوال‌هاي مشابه به صورت آزمون‌هاي فرعي در آمده‌اند و به ترتيب دشواري فزاينده در هر آزمون فرعي قرار گرفته‌اند. از اين لحاظ در اين مقياس‌ها از طرحي شبيه طرح آزمون‌هاي گروهي استفاده شده است كه در آزمون هوشي استنفرد ـ بينه ديده نمي‌شود. يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين مقياس‌ها اين است كه دو مجموعه آزمون كلامي و عملي در آن‌ها منظور شده كه بر مبناي آن‌ها مي‌توان به طور مجزا هوش‌بهر كلامي و هوش‌بهر عملي محاسبه كرد. مقياس‌هاي وكسلر علاوه بر اين براي اندازه‌گيري هوش عمومي به كار مي‌روند.

وكسلر كودكان تجديدنظر شده (وي اي اس سي آر) وكسلر 3

 • 180,000 تومان

وكسلر با تنظيم سوال‌هاي آزمون بر حسب محتوا و با در نظر گرفتن امتيازي براي هر سوال، توانست علاوه بر نمره كل، براي هر يك از خرده آزمون‌ها نيز نمره جداگانه‌اي به دست آورد و بدين ترتيب توانايي‌اي مختلف آزمودني را تحليل كند. علاوه بر مقياس امتيازي، وكسلر در آزمون خود مواد جداگانه‌اي را براي تعيين هوش عملي تدوين كرد و اين مجموعه را هوش عملي ناميد. در نگارش مطالب سعي شده است روايي و سادگي جملات رعايت شود. ولي تاكيد مي‌كند كه اجراي آزمون نياز به آزمون‌گر آموزش ديده و با تجربه دارد، و انتظار دارد افراد غير متخصص از اجراي آن خودداري نمايند و براي اجراي اين آزمون علاوه بر ديدن دوره آموزشي، چند مورد تجربه علمي زير نظر آموزش‌دهنده ضروري است.

راهنماي اجرا و تفسير آزمون اندريافت موضوع تي اي تي

 • 21,000 تومان

كتاب حاضر از 6 بخش تشكيل شده است. بخش اول مربوط به معرفي آزمون، مبناي نظري و كاربردي آن مي‌باشد. بخش دوم به ويژگي‌هاي روان‌سنجي آزمون اختصاص داده شده است. در بخش سوم دستورالعمل اجرا آمده است. بخش چهارم به توصيف كارت‌ها، پاسخ‌هاي رايج و معناي پنهان كارت‌ها پرداخته است. بخش پنجم مربوط به تفسير تصاوير مي‌باشد و در بخش ششم تجزيه و تحليل داستان‌ها و استخراج نتايج ذكر شده است.

1  2  صفحه‌ی 1