فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مقياس‌هاي سنجش ازدواج و خانواده
  • 150,000 تومان
  • با تخفیف: 150,000 تومان

مقياس‌هاي سنجش ازدواج و خانواده

  • 150,000 تومان

شامل آزمون‌‌هاي: 1- مقياس قصه عشق 2- مقياس رضايت زناشويي پراكاس 3 - پرسشنامه تعارضات زناشويي 4- پرسشنامه برتري هاي انتخاب همسر 5- پرسشنامه عملكرد خانواده 6- مقياس عشق 7- پرسشنامه سازگاري خانواده داراي زنان شاغل 8- مقياس صميميت زناشويي 9- پرسشنامه تعهد زناشويي 10- مقياس رضايت زناشويي آمري سراج و غيره

صفحه‌ی 1