فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

درمان با روش حل مسئله

  • 6,500 تومان

آنچه در اين كتاب درمان با روش حل مسئله (پي اس تي) ناميده شده يك رويكرد شناختي - رفتاري است كه بر آموزش در زمينه پذيرش و كاربست مؤثر نگرش و مهارت‌هاي حل مسئله انطباقي متمركز است. اين روش درماني يك رويكرد مثبت‌گرا نسبت به مداخله باليني است و هدف آن نه‌ تنها كاستن از آسيب رواني بلكه افزودن بر كاركرد رواني و رفتاري در يك جهت مثبت براي جلوگيري از بازگشت مشكلات قبلي و ايجاد مشكلات تازه باليني و نيز به حداكثر رسانيدن كيفيت كلي زندگي است.

صفحه‌ی 1