فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درباره عشق (فلسفه‌اي براي قرن بيست و يكم)
  • 94,000 تومان
  • با تخفیف: 94,000 تومان
راهنماي فلسفي زيستن (تاريخ مختصر انديشه)
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان

درباره عشق (فلسفه‌اي براي قرن بيست و يكم)

  • 94,000 تومان

بحران جهاني‌اي كه خود را گرفتار آن مي‌بينيم اين احساس را تشديد كرده كه جهان از كنترل خارج شدهء راه‌حل‌هاي سياسي چپ و راست ديگر مبنايي در واقعت ندارند و ارزش‌هايي كه به نام آن‌ها دست به عمل مي‌زنيم كاربرد كم‌تر و كم‌تري در شيوه زندگي ما دارند. ديگر نمي‌توان تسليم اين شيزوفرني ماندء اين باور نادرست كه وادارمان مي‌كند در قالب تصورات ديروز به زمان حال بينديشيم؛ تصوراتي كه حالا ديگر آشكارا منسوخ شده‌اند. هدف اين كتاب در وهله نخست نشان دادن اين موضوع است كه چرا و چگونه اين دوران طولاني سردرگميء بي‌آن كه كاملا متوجه باشيمء اصل جديدي از معنا را مي‌سازد كه قادرمان مي‌كند اختيار سرنوشت خويش را بار ديگر به دست بگيريمء به شيوه نگريستن‌مان به جهان انسجام ببخشيم و آرمان‌هايي تعيين كنيم كه مي‌‌شود باورشان داشت...

راهنماي فلسفي زيستن (تاريخ مختصر انديشه)

  • 40,000 تومان

اين كتاب تاريخ فلسفه را به پنج دوره فلسفه يونان باستان، فلسفه مسيحيت، اومانيسم عصر روشنگري، پسامدرنيته، و پساساختارزدايي تقسيم مي‌كند و مي‌كوشد به زباني ساده و دقيق، باورهاي اصلي هر يك از اين دوره‌ها و نقاط قوت و ضعف آنها را بيان كند. او بيش از اين كه به دنبال تحميل فلسفه مشخصي به عنوان فلسفه برتر باشد، مي‌كوشد روش نقد انديشه‌هاي فلسفي را معرفي كند. خواندن اين كتاب ما را با ديدگاه‌هاي فلسفي متفاوت آشنا مي‌كند و زمينه مطالعه مستقل مكاتب مختلف را در علاقه‌مندان ايجاد مي‌نمايد.

صفحه‌ی 1