فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
سفر دروني
  • 95,000 تومان
  • با تخفیف: 95,000 تومان
جان شيفته 3 و 4 (2 جلدي)
  • 140,000 تومان
  • با تخفیف: 140,000 تومان
جان شيفته 1 و 2 (2 جلدي)
  • 140,000 تومان
  • با تخفیف: 140,000 تومان

سفر دروني

  • 95,000 تومان

اثري كه من اين‌جا طرح مي‌ريزم در روزهاي بي‌فرداي تنهايي سعادت‌آميز اما تب‌آلودي به من القا شده است كه، نوبرخاسته از بيماري، در اتاقم در ويلنوو كنار درياچه لمان رودرروي گردوبني بلندقامت كه رازدرا انديشه هايم بود به رويا مي‌رفتم. من به انديشه جان كسان درگذشته و روزهاي مرده و سايه‌هاي دوست داشته‌ام كه به ديدنم مي‌آمدند دست به نوشتن بردم.

جان شيفته 3 و 4 (2 جلدي)

  • 140,000 تومان

از اين‌رو، ژولين كه به ديدن سر و روي قرباني تن به قضا داده‌اي كه اكنون زنش به خود مي‌گرفت به رقت در آمده بود و خالي از پشيماني هم نبود، براي آنكه عذري آورده باشد، كوشيد تا انديشه خود را به صورتي ساده، مانند يك آموزگار براي دختركي هف ساله، براي زنش بيان كند. كنستانس حركتي از سر وحشت‌زدگي كرد: نه، نه! پر خسته كننده است!...

جان شيفته 1 و 2 (2 جلدي)

  • 140,000 تومان

از اين‌رو، ژولين كه به ديدن سر و روي قرباني تن به قضا داده‌اي كه اكنون زنش به خود مي‌گرفت به رقت در آمده بود و خالي از پشيماني هم نبود، براي آنكه عذري آورده باشد، كوشيد تا انديشه خود را به صورتي ساده، مانند يك آموزگار براي دختركي هف ساله، براي زنش بيان كند. كنستانس حركتي از سر وحشت‌زدگي كرد: نه، نه! پر خسته كننده است!...

صفحه‌ی 1