فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 79,000 تومان

چاي با فرويد

  • 79,000 تومان


اين كتاب، كه بخشي از آن تخيلي و بخش ديگر دربردارنده بررسي‌هاي موردي است، شما را با برخي از مهم‌ترين ايده‌هاي قديمي و جديد در زمينه روان‌درماني آشنا مي‌كند. اين اثر نحوه نگاه شما را به ماهيت هيجان‌ها، ريشه رنج‌هاي هيجاني و اثرگذاري روش مدرن گفت و گو درماني تغيير خواهد داد.

دروغ‌هايي كه به خود مي‌گوييم

  • 52,000 تومان

اين كتاب كه در ظاهر درباره روان‌درماني است، در واقع درباره معناي آدم بودن است. همه ما به خودمان دروغ مي‌گوييم تا از درد در زندگيمان اجتناب كنيم. از اين رو، همه به عنوان آدم‌هايي ناقص و ناكامل با هم برابريم‏؛ پس مي‌توانيم با شأن برابر با هم گفتگو كنيم و موظف به بيان حقايق به خود و ديگران هستيم. با اين كار، يعني ديدن دروغ‌هايي كه به خود مي‌گوييم و مواجهه با حقايقي كه از آن‌ها اجتناب مي‌كنيم، راهي را براي زيستن در حقيقت و با يكديگر مي‌يابيم. شنيدن حقيقت از ديگري به معناي تسليم او شدن نيست، بلكه به اين معناست كه به چيزي بزرگتر تسليم شده‌ايم: حقيقت.

صفحه‌ی 1