فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 38,000 تومان

راز

  • 38,000 تومان

حدود يك سال پيش زندگي‌ام در حال متلاشي شدن بود و روابط اجتماعي‌ام دچار توفان شده بود. به سختي كار مي‌كرد كه ناگهان پدرم نيز درگذشت. روابط من با همكارانم و كساني كه دوست‌شان داشتم آشفته شده بود.

نفوذ و تاثيرگذاري براي داميز

  • 6,000 تومان

در اين كتاب مي‌خوانيد: تغيير باورها و رفتار ديگر در جهت اهداف‌تان متقاعد كردن افراد تاثيرگذاري بر خانواده و كاركنان موفقيت در مذاكرات كسب نتايج مطلوب در زندگي و كسب و كار دوست داريد چگونه باورها و رفتار ديگران را به گونه‌اي تغيير دهيد كه به پيشنهادها، درخواست‌ها و طرح‌هاي شما پاسخ مثبت بدهند؟ دوست داريد چگونه ديگران را به روشي اخلاقي متقاعد و تحريك كنيد تا كاري را انجام دهند كه شما مي‌خواهيد؟ اگر چنين اهدافي داريد، اين كتاب را بخوانيد.

هنر برگزاري جلسه‌هاي موثر براي داميز

  • 6,000 تومان

كتاب حاضر راهنمايي همه جانبه و گام به گام، متمركز بر اصول و دستورالعمل‌هاي ضروري براي برنامه‌ريزي و برگزاري انواع جلسه‌هاي كاري است تا توان دستيابي به اهداف مدنظر ميسر شود. براي داشتن چنين جلسه‌اي، همه جزئيات جلسه را بايد مدنظر قرار داد. ما آن جزئيات را در اين كتاب برايتان مشخص مي‌كنيم.

صفحه‌ی 1