فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درمان وابسته به پذيرش و تعهد اكت
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان
درمان با روش حل مسئله
 • 6,500 تومان
 • با تخفیف: 6,500 تومان
فراسوي آزادي و شان
 • 9,800 تومان
 • با تخفیف: 9,800 تومان
مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري
 • 210,000 تومان
 • با تخفیف: 210,000 تومان

درمان وابسته به پذيرش و تعهد اكت

 • 10,000 تومان

درمان وابسته به پذيرش و تعهد (اكت) يك الگوي سلامت را طي دنبال مي‌كند، و درآن فرض مي‌شود كه هدف زندگي سالم ربطي به احساس خوب يا بد داشتن ندارد. لذا، از لحاظ روانشناختي، داشتن افكار و احساس‌هاي مطلوب معرف سلامت‌رواني است.

درمان با روش حل مسئله

 • 6,500 تومان

آنچه در اين كتاب درمان با روش حل مسئله (پي اس تي) ناميده شده يك رويكرد شناختي - رفتاري است كه بر آموزش در زمينه پذيرش و كاربست مؤثر نگرش و مهارت‌هاي حل مسئله انطباقي متمركز است. اين روش درماني يك رويكرد مثبت‌گرا نسبت به مداخله باليني است و هدف آن نه‌ تنها كاستن از آسيب رواني بلكه افزودن بر كاركرد رواني و رفتاري در يك جهت مثبت براي جلوگيري از بازگشت مشكلات قبلي و ايجاد مشكلات تازه باليني و نيز به حداكثر رسانيدن كيفيت كلي زندگي است.

فراسوي آزادي و شان

 • 9,800 تومان

اسكينر در اين كتاب به مشكلاتي كه انسان معاصر با آن درگير است و آينده او را تهديد مي‌كند، از جمله آلودگي بيش از حد محيط زيست، ازدياد بي‌حساب جمعيت، نابود شدن منابع طبيعي و جنگ هسته‌اي اشاره مي‌كند. او مي‌گويد علم به صورت نامناسب رشد كرده. علم، نخست به مسائل ساده پرداخته و كنترل انسان را بر طبيعت بي‌جان گسترش داده اما انسان را براي مشكلات جدي ناشي از اين كنترل آماده نكرده است. شناخت انسان از مسائل فيزيكي و زيست‌شناختي خيلي بيش از شناخت او از مسائل خود انسان و رفتار انسان بوده و اسكينر بر اين اعتقاد است كه براي مقابله با خطرات فعلي، علم رفتار نيز بايد به چنان پيشرفتي نايل آيد كه از طريق آن انسان بتواند به يك تكنولوژي نيرومند رفتار دست يابد.

مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري

 • 210,000 تومان

علم روانشناسي شاخه‌هاي تخصصي فراواني دارد كه يكي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين آنها يادگيري است. يادگيري از معدود زمينه‌هاي روانشناسي است كه اندك زماني پس از استقلال يافتن روانشناسي به عنوان يك نظام علمي پاي گرفت و تا كنون در گسترش دانش روانشناسي نقش بزرگي ايفا كرده است. يادگيري نه تنها به عنوان يك زمينه علمي كه به خودي خود حائز اهميت است مورد توجه صاحب نظران قرار دارد، بلكه از آنجا كه ساير رشته‌هاي روانشناسي يادگيري را اساس شناسايي مسايل مورد بحث خود مي‌دانند اين شاخه تخصصي علم روانشناسي، از همان روزهاي نخست تاسيس روانشناسي علمي، مورد توجه روانشناسي مختلف بوده است

صفحه‌ی 1