فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
فنون پيشرفته در مشاوره و روان‌درماني
  • 90,000 تومان
  • با تخفیف: 90,000 تومان

فنون پيشرفته در مشاوره و روان‌درماني

  • 90,000 تومان

اين كتاب در مورد ماهيت تعاملات انساني است. در اين كتاب به‌ طور پي در پي روايتي در پي روايتي ديگر بيان مي‌شود، روايت‌هايي از افسانه‌ها و اسطوره‌هاي سرتاسر جهان، داستان‌هاي كوتاه، داستان‌هاي ژرف، داستان‌هاي شاد، داستان‌هاي اميدوارانه، شرح حال‌هاي باليني زندگي افراد كه بازتاب صحنه به صحنه اتفاقاتي كه در جسات مشاوره و روان‌درماني در پشت درهاي بسته رخ مي‌دهد. دكتر كريستين كنت يكي از اعضاي هيئت علمي دپارتمان مشاوره و روانشناسي تربيتي دانشگاه نواده است. او برنده جايزه نقره دانشگاهي نوآوري در تعليم و تربيت شده است.

صفحه‌ی 1