فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
گزارش تحليلي يك مورد هيستري
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان
لطيفه و ارتباطش با ناخودآگاه
  • 75,000 تومان
  • با تخفیف: 75,000 تومان

گزارش تحليلي يك مورد هيستري

  • 35,000 تومان

كتاب حاضر بخشي از روانكاوي يك دختر هجده ساله‌ي نوروتيك به نام مستعار دورا است. دورا از مجموعه‌ي علايم روان‌تني متتعددي رنج مي‌برده كه در اصطلاح رايج آن زمان علايم هيستريك ناميده مي‌شود.

لطيفه و ارتباطش با ناخودآگاه

  • 75,000 تومان

خنده چيست؟ چرا ما مي‌خنديم؟ لطيفه چه خصوصياتي دارد كه ما را مي‌خنداند؟ در اين كتاب فرويد از ديدگاه يك روانكاو ژرف‌انديش به ماهيت لطيفه‌ها و فرآيندهاي ناخودآگاهي كه به دست لطيفه‌ها به جنبش در مي‌آيند پرداخته است.

صفحه‌ی 1