فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
هنر پير شدن
 • 42,000 تومان
 • با تخفیف: 42,000 تومان
هنر زنده ماندن
 • 27,000 تومان
 • با تخفیف: 27,000 تومان
هنر خودشناسي
 • 37,000 تومان
 • با تخفیف: 37,000 تومان
هنر خوشبختي (50 قاعده براي دستيابي به زندگي توام با خوشبختي)
هنر رفتار با زنان
 • 24,000 تومان
 • با تخفیف: 24,000 تومان
هنر رنجاندن
 • 53,000 تومان
 • با تخفیف: 53,000 تومان
در ستايش شكوه علفزار
 • همراه با تخفيف
 • 35,000 تومان
 • با تخفیف: 31,150 تومان
هم‌ترانه با گرونيكا
 • 35,000 تومان
 • با تخفیف: 35,000 تومان
آدمي با ديگران (گزين‌گويه‌ها و 2 جستار از نيچه‌شناسان امروز)

هنر پير شدن

 • 42,000 تومان

هنر پير شدن از مجموعه هنرهاي شوپنهاور، فيلسوف شهرآلماني، دربردارنده نوشته‌هاي هشت سال آخر زندگي فكري - فلسفي اوست كه در موضوعات مختلف. او در اين كتاب، در خلال پاره‌نوشته‌هاي گاه بلند و اغلب كوتاه، به مرور در سال‌ها انديشه‌ورزي خود مي‌پردازد و برخلاف معمول بسياري از ديگر متفكران، در ايستگاه آخر زندگي، باز هم مي‌كوشد باريك‌بيني‌هاي پيشين در آثار ديگرش را تبيين و تشريح كند، بسي ناگفته‌ها را بازگويد و از اين رهگذر خود را از سكون پيري برهاند. شوپنهاور در اينجا هم مثل ساير نوشته هاي خود، همچنان عريان و مغرور و ساده و پرمغز مي‌نويسد، و به هيچ‌وجه، در تسليم و وانهادن به اقتضائات سني، نه بوتيمار غم‌خواري نشسته بر ساحل اندوه است و نه مردم‌گريز تائب عصبي و چشم به راه چابك‌انديشه كه مي‌كوشد با رويكرد عملي و متفكرانه به مفهوم كهن پيرسالي يا سالخوردگي، تا حد ممكن از آن به عنوان دوراني شيرين و پرثمر ياد كند.

هنر زنده ماندن

 • 27,000 تومان

چنين كسي نه نياز دارد كه عبوس باشد و نه تباه و در شكسته بلكه فقط نبايد زاهد و سانياسي گوشه نشين باشد. او با استخوان‌هاي پرتوان بر زمين استوار مي ايستد او با تمام قدرت به زندگي آري مي گويد او با شجاعت زيستن تمام رنج ها و مرارت هاي زندگي را به جان مي‌خرد و فلسفه‌اش وي را تا بدانجا كشانده كه مرگ را بي‌تفاوتي سوار بر بال‌هاي زمان چون نمودي دروغين و شبحي ناتوان در نزديكي خود مي‌نگرد شبحي كه نمي‌تواند هيچ چيزي را به هراس افكند زيرا فرد يادشده نيك مي‌داند كه فقط اكنون در هيات لحظه حاضر براي او هستي دارد...

هنر خودشناسي

 • 37,000 تومان

سقراط، ((از شاگردانش مي‌خواست هر بامداد در آينه بنگرند تا خويشتن را بشناسند.)) بن‌مايه‌ي آينه، آن روي سكه‌ي خودشناسي را آشكار مي‌كند، زيرا خودبيني پيامدهاي ناگواري به بار مي‌آورد و خطاي نارسيس ( نماد خودشيفتگي)، درست همين است. آن كه شيفته‌ي زيبايي خود، مغرورانه بر تصوير آينگي خود خم مي‌شود، فقط خودش را مي‌بيند و قادر نيست هيچ خط و ربطي بين خود و واقعيت پيدا كند. فقط خويشتن را شناختن، به معناي زنداني تصوير خود ماندن است.

هنر خوشبختي (50 قاعده براي دستيابي به زندگي توام با خوشبختي)

 • 42,000 تومان

هنر خوشبختي دربردارنده‌ي 50 قاعده زندگي است. اين قواعد، به عنوان قواعد و اصول زرين، به شيوه فرانسوي‌ها تدوين و فرمول‌بندي شده است: يعني شامل تاملات و انديشه‌ها و قلم‌اندازهايي است كه حجم آن كمي از اندرزگويه و گزين‌گويه بلندتر است و، در قالب دستورالعمل، حاوي رهنمودها يا راهكارها و توصيه‌هاي تربيتي است، و هر يك به سهم خود دربردارنده يك برهان فلسفي - اخلاقي است. براي نمونه، قاعده ششم، آگاهانه دست به كاري بزنيم كه در توان‌مان است و آگاهانه بار رنجي را بر دوش بكشيم كه ناگزير به ما وارد مي‌شود. «نبايد آن‌طور كه مي‌خواهيم، بلكه بايد آن‌طور كه مي‌توانيم زندگي كنيم.»

هنر رفتار با زنان

 • 24,000 تومان

كتاب حاضر مجموعه‌اي است جذاب و متنوع در باب زنان، كه از ميان تمام آثار مفصل آرتور شوپنهاور گرد آمده. هنر رفتار با زنان، مانند آثار ديگر شوپنهاور، صريح، بي‌پرده، دقيق، موشكافانه و البته تلخ و تاريك است. شايد بسياري با برخي انديشه‌هاي وي هم صدايي نداشته باشند، شايد هم كساني باشند كه آن‌ها را بپذيرند، ولي هر چه باشد ديدگاه‌هاي شوپنهاور و طرز نگاه وي به زنان، افزون بر آشنايي بيشتر با اين فيلسوف پرشور، به كار كند و كاو در نگاه فيلسوفان مغرب زمين به زنان نيز مي‌آيد. هنر رفتار با زنان كتابي خواندني است ، هم براي آن‌ها كه مخالف ديدگاه‌هاي اين فيلسوف هستند، هم براي آن‌ها كه مانند او فكر مي‌كنند. شوپنهاور، در اينجا، هم براي برخي فمينيست‌ها خوراك حاضرآماده‌اي براي جدل و تند كردن آتش توپخانه‌شان در چنته دارد و هم براي محافظه‌كاران و مردسالاران.

هنر رنجاندن

 • 53,000 تومان

اندرزهاي سودايي - ناخشنودانه و كج خلقانه شوپنهاور به هر حال در خواننده واكنش‌هاي مختلفي برمي‌انگيزد. گزاره‌هاي كنار هم چيده‌اي از اين دست، با نيروي ضربتي و قاطع‌شان، مثالي عيني براي خواننده فراهم مي‌آورند، تا بتواند به روشني پيش چشم قرارشان دهد، و به مجرد اين كه زندگي موقعيت بجايي در اختيارش گذاشت، تصميم بگيرد از آن پيروي كند و آن را سرلوحه كارش قرار دهد يا ندهد. البته مي‌توان گفت شوپهناور هنر رنجاندن را با سبك و سياقي به ما مي‌آموزاند كه در دبستان‌هاي عهد باستان اخلاق را مي‌آموزاندند؛ و آن شيوه از اين قدر است: آموزش اخلاق نه طبق روش تدريس، يعني نظريه تجريدي و روش ذهني، بلكه طبق روش كاربردي، يعني از طريق ارائه الگو و تمرين عملي انضمامي.

در ستايش شكوه علفزار

 • 35,000 تومان

ونسان ونگوگ، هنرمند بزرگ هلندي، نقاش انديشه‌هاي ناب است و شاعر رنگ‌ها. او رنگ‌ها را بر بوم به پايكوبي و فرياد وا مي‌دارد. و شاعران نيز، نقشي بديع از كلمات مي‌زنند، دست خواننده را مي‌گيرند و او را به جهاني تازه مي‌‌برند. گزينه‌ي حاضر را، به قصد آشنايي مخاطب با شاهكارهاي نقاشي ونگوگ و جادوي كلام شاعران گردآورده‌ايم و در آن مشهورترين تابلوهاي ونگوگ در دوران مختلف و نيز زيباترين شاهكارهاي كلامي شاعران گوشه و كنار جهان همسايه شده‌اند. اين كتابچه ما را به جهان پر رمز و راز هنر ونگوگ و شاعران بزرگ جهان مي‌برد.

هم‌ترانه با گرونيكا

 • 35,000 تومان

نقاشي، به يك تعبير، جادوي رنگ‌هاست بر بوم و شعر، جادوي كلمات است بر كاغذ. شناخت اجمالي هر يك بدون ديگري، بي‌گمان شناختي ناقص خواهد بود. از اين رو گزينه حاضر مي‌كوشد مشهورترين كارهاي دوران مختلف هنري پابلو پيكاسو، نقاش بزرگ اسپانيايي و قرن بيستم را در كنار شاهكارهاي كلامي شاعران مختلف جهان به مخاطب معرفي كند.

آدمي با ديگران (گزين‌گويه‌ها و 2 جستار از نيچه‌شناسان امروز)

 • 35,000 تومان

گزينه حاضر ترجمه كامل كتابي است به نام گزين گويه‌هاي نيچه كه در 2007 در نشر آرتميس به چاپ رسيده است. دو جستار نيز به متن افزوده شده است: (نيچه، وبر، هايدگر: انديشه تحت لواي نهيليسم) كه به تفاوت‌ها و شباهت‌هاي سه متفكر ياد شده معاصر مي‌پردازد، و (بردگان سه انگاره: لحظات، عقايد، مدها) كه آراء فردريش نيچه را از نظرگاه درك فرهنگي مدرن بررسي مي‌كند. هر دو جستار را دو نيچه‌شناس بزرگ معاصر، يوهانس وايس و رنالته رشكه، نوشته‌اند.

صفحه‌ی 1