فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
پژوهش چندمتغيري كاربردي (طرح و تفسير)
  • 180,000 تومان
  • با تخفیف: 180,000 تومان
مقدمه‌اي بر روش‌هاي تحقيق در روانشناسي و مشاوره
مقدمه‌اي بر كاربرد اس‌پي‌اس‌اس در روانشناسي و ديگر علوم رفتاري
نظريه‌هاي جديد روان‌سنجي براي روانشناسان (به انضمام نرم‌افزارهاي تحليل داده‌ها)
روش‌هاي آماري در روانشناسي و ساير علوم رفتاري
روانشناسي مثبت (علم شادماني و نيرومندهاي انسان)

پژوهش چندمتغيري كاربردي (طرح و تفسير)

  • 180,000 تومان

در كتاب حاضر، طرح‌هاي پژوهشي چندمتغيري، روش‌هاي پيشرفته آماري براي تحليل داده‌ها و چگونگي تفسير نتايج تحقيق با ذكر مثال‌هاي عيني و علمي مورد بحث قرار گرفته است. محتواي كتاب شامل مفاهيم بنيادي طرح‌هاي پژوهشي، تحليل آماري داده‌ها و تفسير نتايج به صورت كاربردي و عملي، بدون پرداختن به پايه‌هاي انتزاعي و محض رياضي يا استفاده از فرمول‌هاي پيچيده آماري است. مطالب مطرح شده به صورت يك‌پارچه و كاربردي با تأكيد بر استفاده عملي از بسته نرم‌افزاري SPSS و AMOS براي تجزيه و تحليل داده‌ها نوشته شده است.

مقدمه‌اي بر روش‌هاي تحقيق در روانشناسي و مشاوره

  • 150,000 تومان

در جهان امروز يكي از مهمترين هدف‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي عالي، ‌توليد علم و افزودن به دانش و معارف بشري و همچنين پرورش تفكر انتقادي و خلاقيت دانشجويان است. اين اهداف جز از راه مطالعه و پژوهش به شيوه علمي امكان‌پذير نيست. به همين دليل در همه رشته‌هاي علمي دانشگاه‌ها، واحدهاي درسي روش‌هاي تحقيق و آمار گنجانيده شده است.

مقدمه‌اي بر كاربرد اس‌پي‌اس‌اس در روانشناسي و ديگر علوم رفتاري

  • 65,000 تومان

مقدمه‌اي بر اس پي اس اس در روانشناسي را مي‌توان همراه با هر نوع كتاب درسي آماري به عنوان وسيله‌اي براي تحليل داده‌ها به كار برد. مطالب مندرج در اين اثر شامل دامنه‌اي از ساده‌ترين تا مهم‌ترين و پيشرته‌ترين فنون آماري است. آن را مي‌توان در همه سطوح از سطح مقدماتي تا پيشرفته مورد استفاده قرار داد.

نظريه‌هاي جديد روان‌سنجي براي روانشناسان (به انضمام نرم‌افزارهاي تحليل داده‌ها)

  • 100,000 تومان

هدف اين كتاب در وهله نخست، تشريح نظريه جديد اندازه‌گيري براي مخاطبان روانشناسي است. امروزه نظريه سوال پاسخ نه تنها زيربناي نظري روان‌سنجي بسياري از آزمون‌هاي مهم است، بلكه كاربردهاي پژوهشي بسيار مهمي هم دارد. متاسفانه كتاب‌هاي معدود موجود در اين زمينه براي مخاطبان پژوهشگر و كاربران روانشناسي به آساني قابل درك نيست، اين كتاب‌ها حاوي معادله‌ها و مشتق‌هاي رياضي خيلي زياد و مفاهيم مانوس بسيار اندك‌اند.

روش‌هاي آماري در روانشناسي و ساير علوم رفتاري

  • 95,000 تومان

مطالب مطرح شده در اين اثر را مي‌توان به سه بخش تفكيك كرد: بخش آمار توصيفي، بخش آمار استنباطي و بخش آمار پيشرفته. مطالب اين بخش‌ها در 37 فصل همراه با فصل پيوست‌ها تدوين شده است. مولفان در توصيف مطالب كتاب كوشيده‌اند كه حتي بعضي از مطالب پيچيده آماري را به صورت كاربردي و عملي ارايه كنند. اصل كتاب بسيار روان و عاري از پيچيدگي نوشته شده است. ويژگي‌هاي عمده اين اثر را همان‌گونه كه مولفان كتاب بيان داشته‌اند مي‌توان به طور خلاصه به صورت زير فهرست كرد: ارايه بسياري از روش‌ها و فنون آماري مورد نياز در پژوهش‌هاي روانشناسي و علوم رفتاري؛ ارايه برخي فنون پيشرفته كه در كتاب‌هاي درسي آماري كمتر به آنها اشاره شده است؛ ارايه مطالب به صورت كاربردي و پرهيز از پرداختن زياد به مطالب انتزاعي و رياضياتي؛ سعي در آشنا كردن خوانندگان با منطق روش‌هاي آماري مطرح شده در كتاب؛ ارايه برخي فنون پيشرفته آماري كه امروزه در مقاله‌ها و پژوهش‌هاي علمي متداول است و چگونگي تفسير و گزارش نتايج تحليل آماري مطرح شده. كتاب حاضر مي‌تواند براي استادان محترم آمار و روش تحقيق و دانشجويان گرامي رشته‌هاي روانشناسي، مشاوره، علوم تربيتي و ديگر علوم رفتاري سودمند واقع شود.

روانشناسي مثبت (علم شادماني و نيرومندهاي انسان)

  • 120,000 تومان

اين كتاب چيزي بيش از بازنگري جامع از پژوهش گسترده در روانشناسي مثبت، فراهم مي‌سازد. آن منابع موجود و روش‌هاي اندازه‌گيري را فهرست مي‌كند، نقدي از پژوهش‌هاي قابل دسترس عرضه مي‌كند و براي مطالعه و پژوهش بيشتر، توصيه‌هاي مفيد دارد. پيشينه نوسينده در روان‌درماني نظام‌دار و روانشناسي انتقادي به او امكان مي‌دهد با تركيب چشم‌اندازهاي زمينه‌اي و مرتبط با اين رويكرد ذاتا فردگرا، به رشته مثبت غنا بخشد.

صفحه‌ی 1