فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي خشم
  • 75,000 تومان
  • با تخفیف: 75,000 تومان

روانشناسي خشم

  • 75,000 تومان

روان‌شناسي به نام جان دالرد و برخي همكارانش معتقدند نوميدي هميشه خشم‌آفرين است، اينان در سال 1939، فرضيه نوميدي ـ پرخاش‌گري را كه نظريه‌اي است صاف و ساده به اين شرح ارائه دادند. نوميدي يعني نرسيدن به هدف، محرك پرخاش‌گري يعني خشم، را فعال مي‌سازد و اين نيز به نوبه خود، شخص را به پرخاش‌گري وا مي‌دارد. همچنين دالرد بر اين معتقد است كه نوميدي هميشه باعث پرخاش‌گري مي‌شود و پرخاش‌گري نيز هميشه زاييده ناميدي است.

صفحه‌ی 1