فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
استراتژي گروه كسب و كار
  • 156,000 تومان
  • با تخفیف: 156,000 تومان

استراتژي گروه كسب و كار

  • 156,000 تومان

اين كتاب كمك مي‌كند كه به دو سوال مهمي كه تنها در سطح گروه كسب و كار مطرح مي‌شود پاسخ داده شود: 1. شركت در چه كسب و كارها يا بازارهايي بايد سرمايه‌گذاري كند؟ اين پرسش شامل تصميم‌هايي است مانند تنوع‌بخشي و ورود به فعاليت‌هاي نزديك به فعاليت فعلي شركت، فروش كسب و كارها، ورود به نقاط جغرافيايي يا بازارهاي جديد، و مقدار پولي كه به هر حوزه از كسب و كار تخصيص مي‌يابد. 2. گروهي از كسب و كارها چگونه بايد مديريت شوند؟ اين پرسش شامل چگونگي سازمان‌دهي اين شركت به صورت بخش‌ها يا واحدهاي كسب و كار يا شركت‌هاي تابعه، چگونگي هدايت هر بخش، چگونگي مديريت ارتباط‌ها و هم‌افزايي‌ها ميان بخش‌هاست و اينكه چه فعاليت‌هايي را متمركز و كدام را غيرمتمركز كند و چگونه مديران اين بخش‌ها انتخاب و هدايت شوند.

صفحه‌ی 1