فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
در باب نام
  • 65,000 تومان
  • با تخفیف: 65,000 تومان
سوژه‌گي
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان
زندگي در سايه اساطير
  • 75,000 تومان
  • با تخفیف: 75,000 تومان

در باب نام

  • 65,000 تومان

اين كتاب شامل سه مقاله از ژاك دريدا فيلسوف و نظريه‌پرداز مهم فرانسوي درباره مسائل اخلاقي، سياسي و زبان‌شناختي است كه با عمل ((نامگذاري كردن)) مطرح مي‌شود. مقاله اول، تاملي در باب مسئله جوابگو بودن، حس وظيفه و الزام براي مسئول بودن و حتي امكان پاسخگو نبودن در ارتباط با اخلاقيات و سياست‌هاي مسئوليت‌پذيري است. مقاله دوم، مسئله و دشواري امر نامگذاري و امر غير يا ديگر بودن را كه الاهيات تنزيهي مطرح مي‌كند در نظر مي‌گيرد. مقاله آخر، مسئله فضا را بررسي مي‌كند كه در يوناني به آن خورا مي‌گويند و دريدا آن را از تيمائوس افلاطون وام مي‌گيرد. خورا تمام مقولات از نامگذاري گرفته تا جنسيت را بر هم مي‌ريزد و نگرشي تازه به ما ارائه مي‌دهد.

سوژه‌گي

  • 40,000 تومان

«من كيستم؟» پرسشي است كه بدون شك ذهن همه ما را در برهه هاي مختلف زندگي به خود مشغول كرده است. در واقع در دوراني زندگي مي كنيم كه معمولا از ما خواسته مي‌شود هويت‌مان را با افراد و نهادهاي حاكم بازانديشيم، بيان كنيم و شرح دهيم... اين كتاب تاريخ نظريه‌هاي فرديت و هويت را از دوران كلاسيك تا زمان حال بررسي مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چگونه اين نظريه‌ها را مي‌توان در نقد ادبي و فرهنگي به‌كار گرفت.

زندگي در سايه اساطير

  • 75,000 تومان

زندگي در سايه اساطير مجموعه مقالاتي از اسطوره‌شناس مشهور آمريكايي، جوزف كمبل است كه در اصل به صورت سخنراني در گردهمايي بنياد كوپر بين سال‌هاي 1958 تا 1971 ارائه شد. قدرت ژرف اسطوره در زندگي دروني و معنوي انسان‌ها در تمامي دوران‌ها، درون‌مايه اصلي اين مقالات به شمار مي‌رود...

صفحه‌ی 1