فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

درمان شناختي‌رفتاري اختلال استرس پس از سانحه (راهنماي گام به گام درمان رويدادهاي آسيب‌زا و سوء استفاده در كودكان و نوجوانان)

  • 30,000 تومان

تاثير سوء استفاده از كودكان و تجربه رويدادهاي آسيب‌زا بر آنها مي‌تواند بلند مدت، مزمن و آسيب‌رسان باشد. شواهد نشان مي‌دهد كه درمان شناختي ـ رفتاري، رويكرد روان‌درماني بسيار مفيدي است كه به كودكان در غلبه بر اين تاثيرات كمك مي‌كند. اين كتاب با بهره‌گيري از يك برنامه درماني شناختي ـ رفتاري متمركز بر رويداد آسيب‌زا و مبتني بر شواهد به كودكان و نوجوانان 9 تا 15 ساله در حل نشانه‌هاي رويداد آسيب‌زا و بهبود مهارت‌هاي مقابله‌اي‌شان كمك خواهد كرد. اين رويكرد كه از 16 جلسه گام به گام تشكيل شده است، همراه با كودكان انجام مي‌شود و شامل كاربرگ‌ها و فعاليت‌هاي لذت‌بخشي است كه در آنها از كاردستي‌ها و وسايل هنري استفاده مي‌شود.

صفحه‌ی 1