فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
عشق (محتواي زندگي)
  • 55,000 تومان
  • با تخفیف: 55,000 تومان
پندار
  • 30,000 تومان
  • با تخفیف: 30,000 تومان

عشق (محتواي زندگي)

  • 55,000 تومان

مباحث محوري اين كتاب كه در باب "عشق "است با استناد به اقوال و برخي روايات تدوين شده سعي نگارنده آن است معني واقعي عشق و رموز آن را بشناساند .كتاب با موضوعات و عناويني از اين دست سامان يافته است : "عشق پديده‌اي است آموختني"، "انسان نياز دارد كه عشق بورزد و به او عشق بورزند"، "عشق سن نمي‌شناسد"، "عشق عوامل باز دارنده فراواني دارد"، عشق مستلزم مسئوليت است"، "عشق نياز را تشخيص مي‌دهد "و "عشق مي‌خواهد كه فرد نيرومند باشد ."

پندار

  • 30,000 تومان

پندار داستاني است در مورد شخصي كه از راه رسيده و قادر است بياموزد كه جهان چگونه مي‌گردد و چطور مي‌توان آن را به تسلط درآورد. او فردي است متعالي و كمال يافته؛ شايد يك سيدارتا يا يك مسيح با نيرويي مسلط بر پندارهاي جهان است كه به عصر ما قدم نهاده، چرا كه او واقعيت پنهانِ آنها را مي‌شناسد.

صفحه‌ی 1