فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي شادكامي
  • 5,500 تومان
  • با تخفیف: 5,500 تومان
كنار آمدن با سالمندي
  • 105,000 تومان
  • با تخفیف: 105,000 تومان
پويايي گروه (شناخت و سنجش)
  • 34,000 تومان
  • با تخفیف: 34,000 تومان

روانشناسي شادكامي

  • 5,500 تومان

اكثر مردم شادكامي را يك احساس، به ويژه احساس لذت تلقي مي‌كنند. ما اغلب رويدادهاي لذت‌بخش و شادكامي را به هم مرتبط مي‌كنيم. افراد زيادي بر اين باورند كه پول و يا ارضاي ديگر غرايز مادي شادكامي يا خوشبختي مي‌آورد، اين تنها يك باور فردي نيست، بلكه بسياري از نهادهاي مهم اجتماعي ما نيز بر اين باورند. بهتر است شادكامي را نحوه‌ي زيستن ببينيم، نه يك حالت موقتي كه مي‌آيد و مي‌رود. هيچ يك از ما هرگز نمي‌توانيم قابليت‌هايمان را به طور كامل كمال بخشيم، بلكه درجه‌اي وجود دارد و آن ((تا آنجا كه امكان دارد)) است. هر چه خودمان را بيشتر بشناسم، زندگي‌مان بهتر خواهد بود. اگر بتوانيم ورزش كنيم، بنويسيم، نقاشي كنيم، يا از قابليت‌هايي كه داريم به نحو احسن استفاده كنيم، احساس خوبي خواهيم داشت. ((اما احساس جزء مهمي نيست، بلكه فقط محصول حاشيه‌اي رويش يا بالندگي است.)) شادكامي كه در اين كتاب يحث مي‌شود ((نحوه‌اي از زيستن است كه ما را قادر مي‌سازد به قابليت‌هايمان كمال بخشيم و به سوي يك زندگي خوب حركت كنيم.))

كنار آمدن با سالمندي

  • 105,000 تومان

ريچارد لازاروس به ياري همسر و در سايه تخصص و تجربيات خود، چارچوب‌هاي نظري و راه‌هاي عملي سازگاري، شادماني و پيشگيري از رويدادهاي منفي دوره سالمندي را در كتاب كنارآمدن با سالمندي به نحو ارزنده‌اي ارائه داده‌است.

پويايي گروه (شناخت و سنجش)

  • 34,000 تومان

كنش‌ها، و هيجانات به افراد را نمي‌توان بدون در نظر گرفتن گروه‌هايي كه درآن‌ها عضويت دارند بشناسيم. جامعه نيز چيزي نيست مگر مجموعه سازمان‌يافته‌اي از گروه‌ها كه سنت‌ها و هنجارها را به افراد منتقل مي‌كند. هم‌چنين بخش‌اعظم كارهاي دنيا نيز در چهارچوب گروه‌ها صورت مي‌گيرد. در ضمن انسان‌ها تمام زندگي خود را در گروه‌ها مي‌گذرانند و طرز ارتباط با ديگران را در گروه‌هايي چون خانواده و گروه هم‌سالان مي‌آموزند. توجه به اين نكات ما را ملزم مي‌كند كه در خصوص پويايي گروهي اطلاعات بيشتري كسب مي‌كنيم. كاري كه دانلسون فورسايت در اين كتاب به خوبي از عهده آن بر آمده است. وي در كتاب مشهور پويايي گروه كه جزء كتاب‌هاي دانشگاهي معتبر است همين اطلاعات را به ما مي‌دهد. برخي از مطالبي كه در اين كتاب مي‌خوانيد عبارتند از: علم پويايي گروه، بررسي گروه (روش‌هاي تحقيق در پويايي گروه)، فرد و گروه، پيوستن به گروه و خارج شدن از گروه، ساختار گروه، عملكرد گروه، رهبري گروه، روابط ميان گروهي، محيط گروه، گروه‌ها و تغيير

صفحه‌ی 1