فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مشاوره ناشنوايان (فرازها و فرودها)
  • 85,000 تومان
  • با تخفیف: 85,000 تومان
دلم برايت تنگ شده (كمك به كودكاني كه عزيزي را از دست داده‌اند)
مامان من هم كار مي كنه (داستاني درباره كودكاني كه مادرانشان سركار مي‌روند)
كودكي هلن كلر (دختر شجاع)
  • 30,000 تومان
  • با تخفیف: 30,000 تومان
آيا بايد به بيمارستان بروم (داستاني درباره آماده شدن كودكان براي بستري شدن در بيمارستان)
جدايي مامان خرسه و بابا خرسه (داستاني براي آشنايي كودكان با مسئله طلاق)

مشاوره ناشنوايان (فرازها و فرودها)

  • 85,000 تومان

كتاب حاضر محصول سال‌ها مطالعه و آموزش، به ويژه از طريق مشاهده‌اي خاموش در دنيايي است كه غالباً مشاهده‌گر را در نظر نمي‌گيرد و نقش نظريه‌نويسان و افراد فكور را خوار مي‌كند. دنيايي كه از سكوت وحشت دارد و آن را سازي ناهمگون مي‌داند.

دلم برايت تنگ شده (كمك به كودكاني كه عزيزي را از دست داده‌اند)

  • 16,000 تومان

«كمك به كودكاني كه عزيزي را از دست داده‌اند» اين كتاب موضوع پيچيده‌ي مرگ را براي كودكان خردسال شرح مي‌دهد. احساسات و سؤالات كودكان در مورد اين موضوع حساس، به صورتي ساده اما واقع‌گرايانه مطرح شده است. اين كتاب به كودكان كمك مي‌كند تا غم از دست دادن اطرافيانشان را درك كنند و با احساسات خود آشنا شوند. اطلاعات بسيار ارزشمند اين كتاب تعامل بين كودكان، والدين و مربيان را در زمينه‌هاي هيجاني، اجتماعي و فردي بهبود مي‌بخشد.

مامان من هم كار مي كنه (داستاني درباره كودكاني كه مادرانشان سركار مي‌روند)

  • 30,000 تومان

داستاني درباره كودكاني كه مادرانشان سركار مي‌روند. اين كتاب موضوع فعاليت‌هاي خارج از منزل مادران را براي كودكان خردسال شرح مي‌دهد. احساسات و سؤال‌هاي كودكان در مورد اين مسئله به‌صورتي ساده اما واقع‌گرايانه مطرح شده است. اين كتاب به كودكان كمك مي‌كند تا كار كردن مادرشان را درك كنند و با احساسات خود آشنا شوند. اطلاعات بسيار ارزشمند اين كتاب تعامل بين كودكان، والدين و مربيان را در زمينه‌هاي هيجاني، اجتماعي و فردي بهبود مي‌بخشد.

كودكي هلن كلر (دختر شجاع)

  • 30,000 تومان

«دختر نابينا و ناشنوايي كه شخصيت بزرگي شد» هلن كلر دختر نابينا و ناشنوايي بود كه توانست با وجود محدوديت‌هايي كه داشت در زندگي‌اش بسيار موفق شود و الگويي براي همه‌ي افراد باشد. در اين كتاب، زندگي هلن كلر به زباني ساده نوشته شده است. امروزه كودكان ناشنوا مي‌توانند آموزش ببينند تا حرف بزنند و مانند دوستانشان زندگي موفقي داشته باشند.‌

آيا بايد به بيمارستان بروم (داستاني درباره آماده شدن كودكان براي بستري شدن در بيمارستان)

  • 15,000 تومان

«داستاني درباره‌ي آماده كردن كودكان براي بستري شدن در بيمارستان» اين كتاب به كودكان كمك مي‌كند تا متوجه شوند وقتي‌كه به شدت مريض مي‌شوند، بهترين راه، بستري شدن در بيمارستان است. كودكان خردسال مي‌آموزند كه در بيمارستان مي‌توانند دوست پيدا كنند، افراد بسياري به ديدنشان مي‌آيند، و تحت مراقبت كامل پزشكان و پرستاران قرار مي‌گيرند. اطلاعات بسيار ارزشمند كتاب، تعامل بين والدين، مربيان، و كودكان را در زمينه‌‌هاي فردي، اجتماعي، و هيجاني بهبود مي‌بخشد.

جدايي مامان خرسه و بابا خرسه (داستاني براي آشنايي كودكان با مسئله طلاق)

  • 25,000 تومان

«داستاني براي آشنايي كودكان با مسئله طلاق» وقتي مامان خرسه و بابا خرسه به دينا گفتند كه مي‌خواهند از هم جدا شوند، دينا خيلي ناراحت و نگران شد. بابا مي‌خواهد كجا برود؟ آيا دينا باز هم او را مي‌بيند؟ رفته رفته دينا متوجه شد با اين‌كه بابا ديگر با آن‌ها زندگي نمي‌كند، اما خيلي از چيزهايي كه دوستشان داشت همان‌طور برايش مانده بود: مامان هميشه مامانش بود، بابا هميشه بابايش بود، و هر دوتايشان خيلي دوستش داشتند.

صفحه‌ی 1