فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
جدايي معنوي
  • 90,000 تومان
  • با تخفیف: 90,000 تومان

جدايي معنوي

  • 90,000 تومان

به ندرت در چارچوب تجربة بشري، رابطه‌اي يافت مي‌شود كه بيش از ازدواج تنگاتنگ و تأثيرگذار باشد. از اين رو كمتر پديده‌اي مخرب‌تر از يك ازدواج فروپاشيده مي‌باشد. با اين همه، آن ويراني كه براي آن شيون و زاري مي‌كنيم، توهمي است كه زائيده تصور ماست. اين كتاب، درست آنجا كه گمان مي‌كنيم درهم شكسته‌ايم، دربارة يكپارچگي سخن مي‌گويد و ما را به خودمان بازمي‌گرداند. نويسنده با روندي گام به گام و با مثال‌هايي كه از تجربة طلاق خود و ديگران مي‌آورد، بهترين آموزشي را كه يك معلم مي‌تواند ارائه كند در اختيارمان مي‌گذارد.

صفحه‌ی 1