فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

آيا قيام كردن بي‌فايده است گزيده‌اي از كوته‌نوشت‌ها درس‌گفتارها و گفتگوها

  • 40,000 تومان

«... اخلاقيات نظري من «پاداستراتژيك» است: احترام گذاشتن هنگامي كه يك تكينگي قيام مي‌كند و سازش‌ناپذير بودن به مجرد آن كه قدرت امر عام و جهان‌شمول را زير پا مي‌گذارد. انتخابي ساده اما كاري دشوار چون بايد همواره اندكي در زير تاريخ مترصد آن چيزي بود كه تاريخ را بر هم مي‌زند و آن را منقلب مي‌كند، و بايد اندكي در پس سياست هشيار آن چيزي بود كه بايد سياست را بي‌قيد و شرط محدود كند. روي هم‌رفته كار من اين است؛ من نه اولين نفرم نه يگانه كسي كه چنين مي‌كند. اما من اين كار را برگزيده‌ام». آيا قيام كردن بي‌فايده است؟ از دو مجموعه تشكيل شده است. بخش نخست شامل كوته‌نوشت‌ها و گفتگوهايي است كه مستقيما به انقلاب سال 1357 ايران مربوط‌اند و در همان بحبوحه انجام گرفته‌اند. بخش دوم شامل كوته‌نوشت (« در باب نوعي اخلاق ناخرسندي») و دو درس‌گفتار («روشن‌نگري چيست؟» و «انقلاب چيست؟») است كه هر چند به مسئله انقلاب ايران نمي‌پردازند اما چندان هم بي‌ربط نيستند.

اراده به دانستن

  • 46,000 تومان

نبايد سكسواليته را داده‌اي طبيعي تصور كرد كه قدرت، تلاش مي‌كند آن را مطيع و سركوب كند، يا حوزه‌اي مبهم كه دانش تلاش مي‌كند به تدرج آن را كشف كند. سكسواليته نامي است كه مي‌توان به سامانه‌اي تاريخي داد، نه واقعيتي پنهان كه تسخير آن دشوار باشد، بلكه شبكه بزرگ سطحي كه در آن برانگيختن بدن، تشديد لذت‌ها، تحريك به گفتمان، شكل‌گيري شناخت‌ها و تقويت كنترل‌ها و مقاومت‌ها به‌طور زنجيروار و مطابق با چند استرتژي دانش و قدرت به يكديگر متصل مي‌شوند.

مراقبت و تنبيه (تولد زندان)

  • 96,000 تومان

در اين كتاب «ميشل فوكو» فيلسوف فرانسوي، نظام‌هاي مراقبتي و انضباطي را بررسي مي‌كند. وي اعتقاد دارد نهادهايي چون مدارس، زندان، بيمارستان، كارگاه‌هاي انضباطي خاص به شمار مي‌روند و در چارچوب آنها مقررات حاكم بر رفتار و سلوك، اقدامات مراقبتي و شيوه‌هاي نظارت بر آنها تدوين و به مرحله اجرا درمي‌آيد و بر اين اساس زندگي دانش‌آموزان، سربازان، بيماران و زندانيان در معرض مراقبت و نظارت و تهيه گزارش قرار مي‌گيرد. همچنين رفتار بهنجار تشويق و رفتار نامطلوب با اقدامات مجازاتي مواجه مي‌شود. به عقيدة نويسنده، هدف غايي مراقبت و نظارت و انضباط، بهنجار نمودن و از ميان بردن بي‌انضباطي‌هاي رواني و اجتماعي و سرانجام تربيت انسان‌هاي مطيع و سودآور در جامعه است.

صفحه‌ی 1