فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
يوگاسوتره‌هاي پتنجلي
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
آموزش مراقبه (مدي‌تيشن تمرينات تانتريك براي پاك‌سازي جسم و روان)
اسرار تمركز (جدايي ذهن از محسوسات)
 • 68,000 تومان
 • با تخفیف: 68,000 تومان
يوگا و انرژي‌درماني
 • 22,000 تومان
 • با تخفیف: 22,000 تومان
هاتا يوگا (تمرينات مقدماتي و پيشرفته)
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
علم عناصر
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان

يوگاسوتره‌هاي پتنجلي

 • 150,000 تومان

«يوگاسوتره‌ها» به وسيله پتنجلي نوشته شده و داراي 996 سوتره مي‌باشد سوتره‌هاي پتنجلي به عنوان دقيق‌ترين و عملي‌ترين متني است كه تاكنون درباره يوگا نوشته شده است. برخي از سوتره‌ها به مواردي اشاره دارد كه در حد تجربه و فهم انسان معمولي نيست اين عدم درك به اين سبب است كه فهم عقلاني مورد توجه نيست. يك پرتوجوي روحي كه يوگاي پتنجلي يا هر سيستم ديگري را تمرين مي‌كند، توانايي و بصيرت و دركش به طور تصاعدي افزايش مي‌يابد تا جايي كه وجود خود را عميق‌تر درك كرده و راه روحي خود را بهتر ادامه مي‌دهد....

آموزش مراقبه (مدي‌تيشن تمرينات تانتريك براي پاك‌سازي جسم و روان)

 • 75,000 تومان

در حين مراقبه، بين سطوح بالاي ذهن و مغز كه توسعه‌ي آگاهي ناميده شده و ميدان آگاهي يا هوشياري كه به نام آگاهي بيدار ناميده شده است ارتباط برقرار مي‌شود. با ايجاد اين ارتباط، مراقبه كننده موفق مي‌شود ارتعاش‌هاي بالاتر آگاهي را درك كند. اين ارتعاش‌هاي ظريف در سطح ماوراي آگاهي هميشه وجود دارند، ولي معمولا‌ قابل درك نبوده و جنبه‌هاي عميق خود را تنها در مراقبه نشان مي‌دهند.

اسرار تمركز (جدايي ذهن از محسوسات)

 • 68,000 تومان

مفهوم دقيق دهارنا (تمركز هواس)، كانوني كردن بيشترين قواي ذهني، رواني و جسمي، با توجه كردن و آگاهي روي يك صحنه است، در حالت تمركز حواس، براي قواي ذهني زمينه استراحت و كسب نيرو حاصل مي‌شود و در پرتو چنين ذهن تعليم يافته متمركزي قادر خواهيم شد، توانايي ذهني را به تمام جريانات بدني و رواني تسري داده و آن را وسيله استحكام شخصيت و سلامت خويش سازيم.

يوگا و انرژي‌درماني

 • 22,000 تومان

پرانا ويديا (تكنيك يوگي‌ها براي شفابخشي پرانيك) نوعي درمان است كه به هيچ ماده و كمكي وابسته نيست. روشي است كه مي‌تواند علاوه بر تماسِ مستقيم، از مسافت‌هاي دور نيز به خوبي عمل كند. دانش پرانا ويديا به توزيع مناسب پرانا به تمام قسمت‌هاي بدن كمك مي‌كند. در اين طريق، با انتقال پرانا از مناطق ديگر بدن كه پراناي اضافي دارند بيماري برطرف مي‌شود. اين عمل هنگامي انجام مي‌پذيرد كه پرانا به يك نيروي مغناطيسي تبديل شده، سپس به صورت انرژي رواني جريان يابد.

هاتا يوگا (تمرينات مقدماتي و پيشرفته)

 • 195,000 تومان

يوگا هنر زندگي كردن است، دانشي است كه بايد با زندگي روزانه هر فرد عجين شود زيرا كه بر تمام جنبه‌هاي حياتي، اعم از جسمي، رواني و روحي تاثير به سزايي دارد. يوگا تركيبي است از واژه يوگ به معني «اتحاد، بهم پيوستن». اين اتحاد در اصطلاح معنوي به زبان سانسكريت عبارتست از پيوند آگاهي خالص فردي با روح كيهاني. يوگا ايجادكننده هماهنگي و توازن بين جسم، روان و روح است. سيستم علمي ـ عملي يوگا اين توازن را از طريق انجام تمرينات جسمي، تنفسي و مودراها و قفل‌هاي انرژي و نظافتي و مراقبه تامين مي‌كند. اين تمرينات فرد را قادر مي‌سازد تا به حقيقت واقعي بدن دست يابد.

علم عناصر

 • 55,000 تومان

هستي از 5 عنصر تركيب شده كه همان عالم كبير است، انسان نيز از 5 عنصر تشكيل يافته و عالم صغير مي‌باشد. اين عناصر عبارت‌اند از اتر(روح)، هوا(باد)، آتش(حرارت)، آب(مايعات)، خاك(گوشت و استخوان). اين عناصر هر يك از ديگري صادر مي‌شود و اختلاف آنها در فركانس امواج تشكيل‌دهنده مواد است. يوگا با درك اين اسرار خلقت كه به نام تاتواشودهي(علم عناصر) مطرح است به دخالت در جسم آدمي و اجسام مادي ديگر دست مي‌زند.

صفحه‌ی 1