فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
اينجا (مجموعه شعر)
  • 14,000 تومان
  • با تخفیف: 14,000 تومان

اينجا (مجموعه شعر)

  • 14,000 تومان

فكري به سراغم آمد، براي شعري كه مي‌تواند كوتاه باشد يا بلند؟ گفتم خب، كمي بمان، گپي بزنيم، برايم كمي بيشتر از خودت بگو، كمي در گوشم زمزمه كرد. گفتم خب پس داستان اين است، چه جالب! خيلي وقت است كه اين موضوعات بر قلبم سنگيني مي‌كند. ولي شعري درباره آن‌ها؟ نه، گمان نكنم...

صفحه‌ی 1