فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روان‌درماني پويشي كوتاه مدت فشرده
  • 180,000 تومان
  • با تخفیف: 180,000 تومان

روان‌درماني پويشي كوتاه مدت فشرده

  • 180,000 تومان

روان تحليلي سنتي افزون بر اين كه مستلزم مدت زمان طولاني براي درمانگر و بيمار بود هزينه‌هاي سنگيني دربرداشت. در سال‌هاي اخير رويكردهاي كوتاه مدت در درمان‌هاي روان تحليلي بسيار رونق يافته است. يكي از شناخته‌ترين اين روش‌ها كه به طور دقيق مورد مطالعه قرار گرفته است، روان‌درماني پويشي كوتاه مدت فشرده است كه توسط دكتر دوانلو بنا نهاده شده است.

صفحه‌ی 1