فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
معناي زندگي را دريافتن
  • 33,000 تومان
  • با تخفیف: 33,000 تومان
چگونه مثل كارآفرين‌ها بينديشيم (مدرسه زندگي)
  • 30,000 تومان
  • با تخفیف: 30,000 تومان

معناي زندگي را دريافتن

  • 33,000 تومان

معناي زندگي چيست؟ فكر كردن بي‌پرده و بي‌اندازه به معناي زندگي وقت‌گذراني نامتعارف و ناموفقي به نظر مي‌رسد كه گاه نيز ناخواسته خنده‌آور از كار درمي‌آيد. اين ظاهرا كاري نيست كه انسان فاني عادي به آن دست بزند يا چندان دستاوردي برايش داشته باشد. اما در حقيقت، اين موضوع به همه مربوط مي‌شود. همه ما بايد به معناي زندگي بينديشيم و زندگي معنادار را براي خود تعريف كنيم و به سوي معنادارتر كردن زندگي‌مان گام برداريم. در اين كتاب، اموري كه ممكن است معناي زندگي‌مان را در آنها بجوييم بررسي مي‌شود- عشق، خانواده، دوستي، كار، طبيعت، سياست. مي‌بينيم كه بعضي چيزها براي ما معنادار است و براي ديگران نه، و نيز درمي‌يابيم چطور فعاليت‌هاي‌مان را معنادار كنيم.

چگونه مثل كارآفرين‌ها بينديشيم (مدرسه زندگي)

  • 30,000 تومان

طرز فكر كارآفرينانه در بهبود كار و زندگي و روابط‌‌تان تاثير چشمگيري دارد. راه‌انداختن كسب‌و‌كار جديد طرز فكر و اعتماد‌به‌نفس خاصي مي‌طلبد. مثلا استيو جابز، ايلن ماسك و مارك زاكربرگ را در نظر بگيريد. عجيب نيست كه كارآفرينان موفق را جادوگران عصر مدرن مي‌خوانيم،‌ كساني كه با ايده‌هاي بعضا تند و افراطي، محصولاتي مي‌سازند كه زندگي ما را تغيير مي‌دهد. كارآفرين در پي اين است كه چيزي بسازد از هيچ و به ايده‌اي كه به ذهنش ذهنش رسيده جامه واقعيت بپوشاند. اين كتاب گشت‌و‌گذاري است در مسير موفق‌شدن در كارآفريني، يعني توانايي برهم‌زدن وضع موجود و گشودن افق هاي تازه.

صفحه‌ی 1