فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
آشنايي با تفكر تحليلگرانه (واسازي تفكر و بررسي اجزاي آن)
7/5 درس درباره مغز
 • 34,000 تومان
 • با تخفیف: 34,000 تومان
آشنايي با هنر پرمايه نوشتن (براساس مفاهيم و اصول تفكر انتقادي)
آشنايي با ساز و كار ذهن و تسلط بر ذهن خويشتن (تفكر احساس خواستن و معضل خردگريزي)
همه‌چيز باطل است (در باب اميدواري)
 • 36,000 تومان
 • با تخفیف: 36,000 تومان
آشنايي با هنر دقيق خواندن بر اساس مفاهيم و اصول تفكر انتقادي
آشنايي با هنر پرسشگري سقراطي (بر اساس مفاهيم و ابزار هاي تفكر انتقادي)
آشنايي با مباني استدلال اخلاقي بر اساس مفاهيم و اصول تفكر انتقادي
وابسته‌ 1 دم
 • 42,000 تومان
 • با تخفیف: 42,000 تومان

آشنايي با تفكر تحليلگرانه (واسازي تفكر و بررسي اجزاي آن)

 • 35,000 تومان

همه‌ي انسان‌ها فكر مي‌كنند. اين در ذات ماست. اما بخش اعظم تفكر ما به‌خودي‌خود سوگيرانه، مغشوش، جاهلانه، يا پيش‌داورانه است. براي خوب فكر كردن بايد دست‌كم مقدمات تفكر را، يعني مولفه‌هايي را كه هر جور انديشيدني بر پايه‌ي آن‌ها صورت مي‌پذيرد، بشناسيم. به‌عبارت‌ديگر بايد ياد بگيريم تفكر را به اجزاي سازنده‌ي آن تجزيه و تحليل كنيم. براي تحليلگري روش‌هاي متنوعي وجود دارد كه هركدام متخص به رشته يا حرفه‌ي فني خاصي است. اين نوع تحليلگري‌ها اغلب مستلزم آموزش‌هايي است كه ماهيتي تخصصي دارند. مثلا بدون تحصيل در رشته‌ي شيمي نمي‌شود تحليل‌هاي معتبر شيميايي انجام داد. ‌اما آنچه در اين كتاب راهنما آمده چيزي است مشترك ميان همه‌ي اشكال تحليلگري، چون همه‌ي اين شكل‌ها مستلزم تفكرند و هر تفكري هم دربردارنده‌ي اجزاي يا مؤلفه‌هاي فكري مشخصي است. پرورش ذهنيت تحليلگرانه مستلزم آموزش است. كسي كه مي‌خواهد چنين ذهنيتي را در خود بپروراند بايد ياد بگيرد هر تفكري را به اجزاي سازنده‌ي آن تجزيه كند و اين اجزا را براساس معيارهاي مشخصي بسنجد. اما براي پرورش چنين ذهنيتي هيچ قرص معجزه‌آسايي وجود ندارد. چيزي كه خواننده بايد از خود بپرسد اين است: «آيا اراده و بينش كافي براي متعهد كردن خود به ممارست بلندمدت در اين زمينه را دارم؟»

7/5 درس درباره مغز

 • 34,000 تومان

چرا مغز ما در فرايند تكامل چنين شد كه اكنون هست؟ جئاب بديهي ظاهرا اين است كه: براي فكر كردن. بالاخره قدرت نوع بشر همين فكر كردن است ديگر، نه؟ نه. از قضا اين جواب بديهي درست نيست. در واقع اين تصور كه مغز ما براي فكر كردن تكامل يافته منشا بسياري از بدفهمي‌هاي اساسي در مورد انسان بوده است. اين باور قشنگ را كه كنار بگذاريد، تازه آن وقت كم كم مي‌توانيد درك كنيد كه مغزتان چطور كار مي‌كند و مهم ترين كارش چيست، و در نهايت اينكه چه جور موجودي هستيد. مقاله‌هاي اين كتاب قرار نيست به شما بگويد در مورد ماهيت موجودي به نام انسان چطور فكر كنيد، اما دعوتي است به انديشيدن در اين باب كه چه جور انساني هستيد يا مي‌خواهيد باشيد. مغز ما بزرگ‌ترين مغز در قلمرو حيوانات نيست، و اگر بي‌طرفانه بنگريم بهترين مغزي هم كه مي‌شد داشته باشيم نيست. اما همين است كه هست. منشا قوت‌ها و ضعف‌هاي ماست. سرچشمه توانايي ماست، هم براي ساختن تمدن‌ها و هم نابود كردن يكديگر. باعث شده اين باشيم كه هستيم: اين موجود ناكامل شكوهند به نام انسان.

آشنايي با هنر پرمايه نوشتن (براساس مفاهيم و اصول تفكر انتقادي)

 • 15,000 تومان

ما در حين نوشتن تجربه ها و انديشه ها و معناهايي را كه در ذهن داريم به كلام مكتوب ترجمه مي كنيم. اين كار آميزه‌اي است از تحليلگري و سنجشگري و خلاقيت. اما متاسفانه كساني كه در چنين ترجمه‌اي مهارت داشته باشند اندك شمارند. در كار نوشتن هدف نويسنده امري است تعيين كننده و طبعا مهارت هايي هم كه هركس براي نوشتن لازم دارد تابع منظوري است كه از نوشتن دارد.

آشنايي با ساز و كار ذهن و تسلط بر ذهن خويشتن (تفكر احساس خواستن و معضل خردگريزي)

 • 25,000 تومان

انسان به طبيعت خود نه خردمند است نه اخلاقي. گرايش طبيعي انسان‌ها اين است كه جهان را از دريچه تنگ منافع خود ببينند و بر همين اساس رفتار كنند. در عين حال، اين قابليت بالقوه هم در انسان‌ها هست كه خردورزي و اخلاق‌مندي را در خود بپرورانند و به متفكران ماهر و منصف بدل شوند. متنها لازمه چنين رشدي درك ساز و كار ذهن است. اين كتاب راهنماي آسان فهمي است براي درك ذهن، عملكرد آن، گرايش طبيعي‌اش به خردگريزي و در عين حال قابليتش براي خردورزي. كتابي است براي كساني كه مشتاقند قابليت بدل شدن به انسان خردمند منصف را در خود بپرورانند، دغدغه‌ي اين را دارند كه رفتارشان چه تاثيري بر زندگي ديگران مي‌گذارد، و جهاني عادلانه و انساني‌تر مي‌خواهند. كتابي است براي آن‌ها كه مي‌خواهند نفكرشان را تغيير دهند تا تصميم‌هاي بهتر بگيرند، كيفيت زندگي و روابط‌شان را بهبود بخشيد، و جهان‌بيني متعالي‌تري داشته باشند.

همه‌چيز باطل است (در باب اميدواري)

 • 36,000 تومان

اين كتاب تلاشي است براي درك اينكه زندگي بدون اميد چگونه خواهد بود. چگونه مي‌توان از اين دور باطل اميدواري و نااميدي رست، فراسوي اميد و نااميدي زيست، و اخلاقي زيست، و شورمندانه زيست. به آن بدي‌ها هم كه خيال مي‌كني نيست. راستش، احتمالا خيلي هم بهتر است از اينكه عمري بيهوده صرف كنيم اندر اميدواري.

آشنايي با هنر دقيق خواندن بر اساس مفاهيم و اصول تفكر انتقادي

 • 30,000 تومان

اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است: بخش اول، بخش نظري، دربردارنده مباني، مفاهيم، و توضيح هنر دقيق‌خواني از منظر تفكر انتقادي و پنج مرحله كلي براي دقيق خواندن انواع متن‌هاست: اعم از متون درسي، مطالب روزنامه‌ها، متون ادبي و غيره. در بخش دوم: بخش عملي، برگزيده‌هايي از چند متن آمده شامل انديشه‌هايي كه به گمان نويسندگان ارزش دقيق خواندن را دارند، و آنگاه نحوه‌ دقيق خواني در عمل نشان داده شده است.

آشنايي با هنر پرسشگري سقراطي (بر اساس مفاهيم و ابزار هاي تفكر انتقادي)

 • 38,000 تومان

بعيد است كسي بتواند متفكر انتقادي خوبي باشد بي‌آن كه اهل پرسشگري عميق باشد. و در ميان اهل پرسشگري، كامل عيارتر از سقراط بعيد است بتوان كسي را تصور كرد. كسي كه به واقع دلبسته تفكر انتقادي باشد به پرسشگري نيز علاقه‌مند خواهد بود؛ و طبيعي است كه آموختن شيوه سقراطي آغازگر چنين راهي باشد. براي آموختن از سقراط طبعا بايد مولفه‌هاي شيوه او را بشناسيم و كاربست آن‌ها را تمرين كنيم. بدون شناخت اين مولفه‌ها نمي‌توان راهبردهايي را كه شالوده پرسشگري به شيوه سقراطي است عميقا درك كرد. شيوه سقراطي را بايد در زمينه مقتضي قرار داد؛ و در اين زمينه‌مندسازي روحيه پرسشگري به شيوه سقراطي مهم‌تر از نحوه بيان آن است. در اين كتاب راهنما مولفه‌هاي پرسشگري سقراطي و واكاوي شده و در كنار آن نمونه‌هايي از كاربست اين شيوه در مقاطع مختلف آموزشي (از ابتدايي تا متوسطه) به دست داده شده است...

آشنايي با مباني استدلال اخلاقي بر اساس مفاهيم و اصول تفكر انتقادي

 • 25,000 تومان

پرورش توانايي‌هاي استدلال اخلاقي بسيار مهم است - هم براي اخلاقي زيستن و هم براي ساختن جهاني اخلاق‌مدار. در اين كتاب راهنماي مختصر مي‌خواهيم به مباني استدلال اخلاقي بپردازيم. قصدمان آشنا كردن خواننده با تمهيدات فكري لازم است براي استدلال در مورد قضايا و مسائل اخلاقي به روشي روشن‌بينانه. علاوه بر قدرت تميز دادن اصطلاحات مطلقا اخلاقي از تعابير ديني يا عرفي، استدلال ماهرانه در حوزه اخلاق مستلزم همان مهارت‌ها و فضيلت‌هاي فكري است كه براي استدلال در ساير حوزه‌ها لازم داريم... اين راهنماي مختصر قرار نيست به خودي خود كسي را به فردي اخلاق‌مند بدل كند. اما شالوده‌اي پيش مي‌گذارد كه بدون آن گفتگو در زمينه اخلاق اغلب به جدول‌هاي بي‌پايان يا ناسازگاري‌هاي دلسردكننده و كج‌فهمي مي‌انجامد. رسيدن به جايگاه استدلالگر اخلاقي صاحب بينش و انسان اخلاق‌مدار وقت و تمرين بسيار مي‌خواهد. براي رسيدن به چنين جايگاهي خود بايد همت كنيم...

تمرين ارتباط بدون خشونت (راهنماي عملي براي تمرين ارتباط بدون خشونت به صورت فردي گروهي يا كلاس درس)

 • 65,000 تومان

زندگي، روابط، و محيط احتماعي خود را با ارزش‌هايي كه به آن‌ها باور داريد هماهنگ كنيد. كتاب بي‌نظير مارشال روزنبرگ، ارتباط بدون خشونت: زبان زندگي (ترجمه‌ي كامران رحيميان، نشر اختران)، قدرت ارتباط با ديگران را به صورتي كاملا بديع نشان مي‌كند. با خواندن كتاب روزنبرگ، بنيان‌گذار ارتباط بدونخشونت (NVC)، بلافاصله درمي‌يابيد كه رابطه‌ي شما با خانواده يا دوستان، با همكلاسي‌ها و آموزگاران، و حتي با خودتان، قابليت تحولي مثبت و پايدار دارد. آموختن ارتباط بدون خشونت فرايندي است كه اغلب آن را به يادگيري زباني كاملا جديد تشبيه مي‌كنند. كتابي كه در دست داريد، يعني كتاب تمرين ارتباط بدون خشونت، به شما كمك مي‌كند فصله به فصل با متن پايه‌ي مارشال (زبان زندگي) پيش برويد، و مهارت‌هايي را كه مي‌آموزيد به‌واسطه‌ي تمرين‌هاي اين كتاب به عمل درآوريد. كتاب تمرين ارتباط بدون خشونت شما را راهنمايي مي‌كند كه چطور گروه‌هايي حمايتي يا جمع‌هايي براي تمرين ارتباط بدون خشونت تشكيل دهيد كه نيازهاي تك‌تك اعضا را برآورده سازد؛ يا اينكه چطور خودتان به تنهايي NVC را تمرين كنيد.اين كتاب در حكم گنجينه‌اي است از فعاليت‌هاي گروهي و فردي، تمرين‌ها، و پيشنهادهايي براي تسهيلگري پالايش و كاربست اين فرايند قدرتمند ارتباطي. همراه شويد با صدهاهزار كاروز NVC در سارسر جهان كه روابط و زندگي خود را به بركت اين فرايند ساده اما متوحل‌كننده بهبودبخشيده‌اند!

وابسته‌ 1 دم

 • 42,000 تومان

وابسته‌ي 1 دم نشان‌‌مان مي‌دهد كه فرآيند روان‌درماني در حكم صحنه‌اي است براي نمايش‌هايي بس‌ گيرا در باب سرنوشت آدمي. يالوم در اين كتاب تصويري هوشمندانه و مهربانانه، و در عين حال بي‌بزك از طبع آدمي به دست مي‌دهد و از آن همه درد و سرگشتگي و اميد كه ملازم حيات انساني است. اين كتابي است پرمغز و جذاب، سرشار از شوخ طبعي و بازيگوشي و انسان‌دوستي، در باب كار سترگي كه هر يك از ما، هر روز، پيش رو داريم: معنا دادن به اين آمدن و رفتني كه نامش زندگي است.

صفحه‌ی 1