فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
راه‌هاي نو در روانكاوي
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
انسان براي خويشتن ( پژوهشي در روانشناسي اخلاق )
جامعه سالم
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
شور ذهن (داستان زندگي زيگموند فرويد)
 • 165,000 تومان
 • با تخفیف: 165,000 تومان
داشتن يا بودن
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
بحران روانكاوي
 • 54,000 تومان
 • با تخفیف: 54,000 تومان

راه‌هاي نو در روانكاوي

 • 45,000 تومان

هدف اين كتاب نشان دادن اشتباهات و خطا‌هاي روانكاوي نيست، بلكه برطرف كردن عناصر در خور بحث و ترديد و فراهم آوردن امكانات گسترش روانكاوي و ارتقاي توان بالقوه‌ي آن است. در نتيجه‌ي ملاحظات تئوريك و تجربه‌هاي عملي، بر اين باورم كه گستره‌ي مسائل قابل فهم را مي‌توان وسعت بخشيد، به شرط آنكه برخي مفروضات تئوريكي را كه تاريخ تحميل كرده است كنار بگذاريم و تئوري‌هايي را كه بر پايه آنها وضع شده است نديده بگيريم.

انسان براي خويشتن ( پژوهشي در روانشناسي اخلاق )

 • 40,000 تومان

اين كتاب از بسياري جهات ادامه كتاب (گريز از آزادي) است، كه در آن كوشش كردم تا فرار انسان امروزي را از خود و آزادي خويش مورد تجزيه و تحليل قرار دهم، در اين كتاب درباره اصولي اخلاقي، هنجارها و ارزش‌هايي كه به درك نفس و استعدادهاي نهاني انسان رهنمون است بحث مي‌كنيم.

جامعه سالم

 • 50,000 تومان

در كتاب جامعه سالم كوشش شده است نشان دهد كه زندگي در دموكراسي قرن بيستم نيز از چندين نظر نوعي ديگر گريز از آزادي است. و تجزيه و تحليل اين گريز مبتني بر از خود بيگانگي موضوع عمده اين كتاب است. در كتاب گريز از آزادي از همين نويسنده به خصوصيت قدرت‌گرايي پرداخته شده است. اين كتاب نيز به نوعي ادامه گريز از آزادي و تا حدي دنباله كتاب ‹‹انسان براي خويشتن›› است. در كتاب حاضر سعي شده به طور سيستماتيك مفهوم اساسي آنچه را كه فروم ‹‹تحليل رواني اومانيستيك›› ناميده است روشن سازد. بديهي است نظراتي كه در گذشته بيان شده كنار گذاشته نشده‌اند ولي درباره آن‌ها به اختصار سخن گفته شده است تا امكان كافي براي ابراز نتايج مشاهدات و تفكرات سال‌هاي اخير فروم فراهم آيد.

شور ذهن (داستان زندگي زيگموند فرويد)

 • 165,000 تومان

ايروينگ استون در كتاب شيرين شور ذهن خواننده را با فراز و نشيب و زير و بم زندگي فرويد آشنا مي‌سازد. با مطالعه اين كتاب خواندني و بسيار جالب كه با نثري شيرين ترجمه شده، با لطافت و ظرافت خاص به دورترين زواياي زندگي فرويد نزديك مي‌شويم و بر شاهبال‌هاي انديشه شاعرانه اين نويسنده و مترجمان فرهيخته كتاب به مواردي از زندگي فرويد برمي‌خوريم كه تا پيش از نگاشته شدن اين كتاب مكتوم مانده بود.

داشتن يا بودن

 • 65,000 تومان

وعده بزرگ پيشرفت نامحدود، وعده تسلط بر طبيعت، رفاه مادي، وعده بالاترين شادكامي‌ها براي بيشتر مردم و وعده آزادي‌هاي بلامانع فردي از آغاز عصر صنعتي تاكنون سرچشمه اميد و ايمان نسل‌هاي بشري بوده است. در حقيقت تمدن ما از زماني شروع شد كه بشر تسلط فعال بر طبيعت را آغاز كرد. مساله داشتن در برابر بودن بطوري‌كه بودن علي‌البدل داشتن قرارگيرد براي شعور عام يا فهم عادي چندان جاذبه‌اي ندارد. راهنمايان بزرگ زندگي مساله داشتن يا بودن را به‌عنوان جايگزين يكديگر مركز و كانون‌هاي نظام‌هاي فكري خود قرار داده‌اند. كتاب حاضر در حقيقت بررسي اين دو ديدگاه و تفاوت نگاه هر كدام به زندگي از ديدگاه اريك فروم، روانكاو مشهور مي‌باشد.

بحران روانكاوي

 • 54,000 تومان

اين كتاب مشتمل است بر سلسله مقالاتي كه بين سال‌هاي 1932 و 1962 به رشته نگارش كشيده شده‌اند و درون‌مايه مشترك آنها رابطه متقابل بين عوامل جامعه‌شناسي و روانشناسي است.

صفحه‌ی 1