فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
طرح‌واره‌درماني براي‌ كودكان‌ و‌ نوجوانان
  • 185,000 تومان
  • با تخفیف: 185,000 تومان

طرح‌واره‌درماني براي‌ كودكان‌ و‌ نوجوانان

  • 185,000 تومان

در اين اثر مي‌توانيد مقدمه‌اي كلي در مورد طرح‌واره‌درماني با كودكان و نوجوانان را در فصل‌هاي اول تا سوم پيدا كنيد. اين فصول نظريه‌هاي اصلي‏، مدل‌هاي رشد و آسيب‌شناسي رواني را ترسيم مي‌كند، مدل طرح‌واره را تشريح مي‌كند، مفهوم ذهنيت‌ها را توضيح مي‌دهد، بر موضوعات خاص سن تمركز مي‌كند و بينش اوليه در مورد ST-CA را ارائه مي‌دهد. فصل‌هاي 4 تا 8 به موضوعات سن توجه دارد. فصل 4 به طرح‌واره‌درماني براي نوزادان و كودكان خردسال مي‌پردازد. فصل‌هاي 5، 6 و 7 مربوط به سن پيش‌دبستاني، سن دبستان و اوايل نوجواني است. در فصل 8 (طرح‌واره‌درماني در اواخر دوره نوجواني و بزرگسالان جوان) بينشي كاربردي و عميق‌تر در مورد تكنيك‌ها ارائه شده است. در فصل‌هاي 9 و 10 پشتيباني مهمي در تنظيم آهنگ ST-CA و شروع درمان ارائه مي‌شود. در اين بخش به طور مفصل پنج عامل اصلي در ST-CA شرح داده شده است. فصل‌هاي 11 تا 14 به چگونگي پياده‌سازي اين مولفه‌ها با استفاده از رسانه‌هاي خلاقانه و مورد علاقه كودك، از جمله عروسك‌هاي دستي، نقاشي، كار روي صندلي و تصويرسازي متمركز است. فصل 15 تا 17 از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا ST-CA در كار با والدين بسيار اساسي است. فصل 15 همچنين بر نقاط قوت ويژه طرح‌واره‌درماني براي كودكان و نوجوانان در مقايسه با ساير رويكردهاي درماني تاكيد دارد و نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان تكنيك‌ها و رويكردهاي طرح‌واره‌درماني را با رويكردهاي سيستمي يكپارچه كرد.

صفحه‌ی 1