فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
راهنماي جيبي مديران براي مهارت‌هاي رهبري
  • 12,000 تومان
  • با تخفیف: 12,000 تومان

راهنماي جيبي مديران براي مهارت‌هاي رهبري

  • 12,000 تومان

در تاليف اين كتاب‌ها، به دو موضوع توجه ويژه شده است: يكي آن‌كه كتاب‌ها در حداقل حجم ممكن، حداكثر مفاهيم مورد نياز را به خواننده منتقل مي‌كنند و دوم، كتاب‌هاي اين مجموعه، با زباني كاربردي نگاشته شده‌اند تا مديران بتوانند از آن‌ها به عنوان راهنماي عمل استفاده كنند.

صفحه‌ی 1