فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
خودباوري در خلاقيت
  • 123,000 تومان
  • با تخفیف: 123,000 تومان

خودباوري در خلاقيت

  • 123,000 تومان

در زبان تبتي براي خلاقيت يا خلاق بودن واژه‌اي وجود ندارد. نزديك‌ترين ترجمه به آن (طبيعي) است. به عبارت ديگر اگر مي‌خواهيد خلاق‌تر باشيد؛ فقط بايد طبيعي‌تر باشيد.

صفحه‌ی 1