فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
هنر انديشيدن (11 هنر فكري مردمان موفق)
  • 20,000 تومان
  • با تخفیف: 20,000 تومان
گانگ هو
  • 12,000 تومان
  • با تخفیف: 12,000 تومان

هنر انديشيدن (11 هنر فكري مردمان موفق)

  • 20,000 تومان

اين كتاب با استناد به موفقيت‌ها؛ تجربيات و سخنان برخي از بزرگان عالم و معرفي 11 روش براي انديشيدن پاسخ مثبت و قاطعي به اين پرسش مي‌دهد. هر يك از روش‌هاي معرفي شده در اين كتاب، به فكر شما نظم خاصي مي‌بخشد تا بتوانيد از زواياي مختلف درباره مسايل مهم زندگي خود فكر كنيد و به پاسخ‌هاي درست برسيد. با مطالعه اين كتاب و عمل به توصيه‌هاي آن، خوب فكر كردن را به عادت تبديل كنيد تا هر روزتان از روز قبل پربارتر باشد.

گانگ هو

  • 12,000 تومان

«گانگ‌هو! در زندگي شما و تمام كساني كه سعادت آشنايي با آنها را داريد تحولي بزرگ يجاد مي‌كند.» «گانگ‌هو! به آساني در سه مرحله نشان مي‌دهد چگونه شور و شوق و انرژي خود را آزاد سازيم و بر روي موفقيت‌هايمان متمركز شويم، يك كتاب بزرگ.»

صفحه‌ی 1