فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر

تلفيق سرمايه انساني با رشد انسان (راهي به سوي 1 اقتصاد مولدتر و انسان‌گرا)

  • 28,000 تومان

اين كتاب، دانش مربوط به كاركرد و رشد مغز انسان را مورد توجه قرار مي‌دهد تا رابطه ميان سرمايه انساني و رشد انسان به طرز بهتري درك شود. اين اثر، كانون تمركز نظريه سرمايه انساني را تغيير مي‌دهد تا توجه بيش‌تري به جنبه‌هاي ناملموس و غيرشناختي رشد انسان را ارائه دهد. استفاده از چنين مفهوم وسيعي از سرمايه انساني به اقتصاددانان امكان مي‌دهد كه با شناخت طيف متنوعي از معضلات اجتماعي از قبيل اتفاقات ناگوار كودكي، چاقي و بيماري‌هاي مزمن، به چاره نيز بينديشند. اين يك گام مهم براي تبديل علم اقتصاد به رشته‌اي انسان محور است. در ضمن اين كتاب افزوده‌اي مهم در مطالعه وسيع‌تر سرمايه انساني و اقتصاد رفتاري را نيز در بر مي‌گيرد.

صفحه‌ی 1