فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 30,000 تومان
  • 10,000 تومان

هيچ

  • 30,000 تومان

اين كتاب ما را از گمانه‌زني‌هاي فلسفي اوليه به مرزهاي فيزيك مدرن، به عدم قطعيت كوانتومي در آگاهي، به ابعاد بالاتر، به ميدان هيگز و آغاز عالم مي‌برد. مي‌كوشد نشان دهد كه همه‌چيز مي‌تواند از هيچ پديد بيايد و در هيچ ناپديد شود. اگر بتوانيم «هيچي» را بفهميم، شايد پديداري همه چيز را بفهميم.

فيزيك ذرات

  • 10,000 تومان

در اين كتاب كوچك، فرانك كلوز ما را به سفري در دنياي درون اتم مي‌برد و با ذراتي چون الكترون معمولي، كوارك جدايي ناپذير و نوترينوي شبح مانند و جز اينها، روبه‌رو مي‌كند. در اين سفر با كشف‌هاي بزرگ فيزيك ذرات، با دستگاه‌هاي غول‌پيكري كه اين كشف‌ها را ميسر مي‌سازند، با نظريه‌هاي شگفت‌انگيزي كه راز‌هاي ماده را مي‌گشايند، و بالاخره با چشم‌انداز آينده پژوهش در اين حوزه علم آشنا مي‌شويم.

صفحه‌ی 1