فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مرزها در ازدواج
  • 44,000 تومان
  • با تخفیف: 44,000 تومان

مرزها در ازدواج

  • 44,000 تومان

اين كتاب براي افرادي كه قصد ازدواج دارند يا كساني كه با زندگي زناشويي خود دچار مشكلاتي هستندء توضيح مي‌دهد كه چگونه بايد مرزها را براي حفظ منافع متقابل هر دو طرف تعيين كرد. اين مرزها باعث تقويت ازدواج و دوام بيشتر آن مي‌شود. در مواردي كه در كتاب ذكر شده استء متوجه خواهيد شد كه نتيجه نهايي اعمال مرزهاي قابل قبول اين است كه زوجين مي‌توانند به نوعي هماهنگي با كارآيي بالا دست يابند و انتظارات نامعقول از يكديگر نداشته باشند. وقتي اين اتفاق مي‌افتدء رابطه مي‌تواند مستحكم‌تر شود.

صفحه‌ی 1