فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
انقلاب دوركاري (چگونه در هر جا كه كار مي كنيم موفق شويم)

انقلاب دوركاري (چگونه در هر جا كه كار مي كنيم موفق شويم)

  • 77,000 تومان

طبق تجربه و طبق شواهدي كه در اين كتاب به تفصيل ارائه مي شود دوركاري راه ناگزير و قطعي پيش روي ماست.منافع و مزاياي آن چه براي كارفرماها و صاحبان كسب وكار و چه براي نيروي كار دور كار بر كسي پوشيده نيست ولي دوركاري نگراني هاي بسياري ايجاد مي كند مثل احساس انزوا وتنهايي احساس عقب ماندن و در ديدرس نبودن احساس نداشتن تعلق به گروه واحساس بي اعتمادي براي افراد دور كار.كتاب انقلاب دوركاري در مورد اين نگراني هاي فشار آور پاسخ هايي مبتني بر شواهد ونيز راهنمايي هايي عملي ارائه مي كند و نشان مي دهد كه رهبران چگونه مي توانند همراه با اعضاي تيم بهترين و مهم ترين روش هارا دروني كنند و به كار ببرند .(ما جهاني كاملا دور كار بر جاي نخواهيم گذاشت بلكه شاهد خواهيم بود كه كارهاي مجازي به بخشي مهم از اصول و مقدمات كاري تبديل مي شوند كه توانايي هاي ما را گسترش مي دهند و ما و سازمان هايمان را بهتر ميكنند)

صفحه‌ی 1