فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

تعاليم آبراهام (بخواهيد به شما داده خواهد شد)

  • 89,000 تومان

ما آبراهام ناميده مي‌شويم و با شما از زاويه دانش ازلي صحبت مي‌كنيم، البته بايد اين را بپذيريد كه شما نيز از دانش ازلي پديد آمده‌ايد؛ بنابراين ما تفاوت چنداني با يكديگر نداريم. دنياي مادي خود پرتوي از يك دانش ازلي است و شما و جسم‌تان در حقيقت ادامه آن انرژي و دانش ازلي هستيد. آبراهام، مجموعه‌اي از موجودات غيرمادي‌اند كه به طور طبيعي و با نيت قدرتمند شدن گردهم آورده‌ايم تا به شما، يعني امتداد مادي خود، يادآوري كنيم كه قوانين كائنات همه چيز را اداره مي‌كنند و شما ادامه آن سرچشمه انرژي هستيد.

بهانه‌ها را رها كنيم (چگونه مي‌توانيم عادت‌هاي ديرينه خود ويراني را تغيير دهيم)

  • 67,000 تومان

كتاب بهانه بي بهانه، راهكاري كاملا موثر براي ترك عادات است. من زنان و مرداني را مي‌شناسم كه با به كارگيري اصول اين كتاب بر عادات درازمدت خود از قبيل اعتياد به انواع مواد مخدر، مشروبات الكلي، اضافه وزن و غيره غلبه كرده‌اند. اگر شما واقعا مصمم هستيد كه هر نوع عادات فكري و روش‌هاي قديمي بهانه‌ساز كه شما را در وضعيت راكد هميشگي‌تان نگاه مي‌دارد، تغيير دهيد، به شما پيشنهاد مي‌كنم اصولي را كه در اين كتاب ارائه شده است مطالعه كنيد.

باورهاي غلط شما

  • 58,000 تومان

اگر از احساس ترس و نگراني به ستوه آمده‌ايد و حس مي‌كنيد در دام خودويراني گرفتار شده‌ايد، پس شما اسير باورهاي غلط هستيد. اگر بر اين باوريد كه هيچ‌گونه تسلطي بر افكار و رفتار خود نداريد در اين كتاب به شما گفته مي‌شود كه چگونه مسئوليت خود را بر عهده بگيريد و بحران‌هاي دشوار زندگي‌تان را مديريت نماييد.

آيين سخنراني

  • 69,000 تومان

اگر در سخنراني دستپاچه و وحشتزده مي‌شويد و يا استرس زيادي بر شما وارد مي‌شود چنانكه رشته افكار از دستتان خارج مي‌شود، خواندن اين كتاب را به شما توصيه مي‌كنيم. نويسنده با تكنيك‌هاي ساده و كاملا كاربردي به شما مي‌آموزد كه چگونه در زمان سخنراني اعتماد به نفس خود را حفظ كرده و بتوانيد از بياني شيوا برخوردار باشيد.

صفحه‌ی 1