فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
موضوع مرگ و زندگي
 • 130,000 تومان
 • با تخفیف: 130,000 تومان
هنر درمان (گالينگور)
 • 68,000 تومان
 • با تخفیف: 68,000 تومان
موضوع مرگ و زندگي (شوميز)
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
چگونه يونگ بخوانيم
 • 48,000 تومان
 • با تخفیف: 48,000 تومان
مامان و معني زندگي (داستان‌هاي روان درماني) گالينگور
درمان شوپنهاور (گالينگور)
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
وقتي نيچه گريست (رماني درباره وسواس) گالينگور
 • 190,000 تومان
 • با تخفیف: 190,000 تومان
هستي (اگزيستانس)
 • 220,000 تومان
 • با تخفیف: 220,000 تومان
روان‌درماني اگزيستانسيال
 • 250,000 تومان
 • با تخفیف: 250,000 تومان
عشق و اراده
 • 190,000 تومان
 • با تخفیف: 190,000 تومان
سمينار يونگ درباره زرتشت نيچه
 • 190,000 تومان
 • با تخفیف: 190,000 تومان
درمان شوپنهاور (شوميز)
 • 90,000 تومان
 • با تخفیف: 90,000 تومان

موضوع مرگ و زندگي

 • 130,000 تومان

زمان نگارش جملات پاياني اين كتاب مصادف است با آغاز پاندمي كشنده سده بيست و يكم كه دنيا را بيش از هر زماني با اضطراب از دست دادن و اضطراب مرگ روياروي كرد. كتاب اما به مرور زندگي و رويارويي با فرآيند مرگ در زوج عاشق مشهور و توانايي مي‌پردازد كه كوشيده‌اند آگاهانه زندگي را به تمامي زندگي كنند. لحظه‌اي فرامي‌رسد كه هر دو درمي‌يابند يكي قرار است به حكم طبيعت برود و آن ديگري بماند و در سوگ بنشيند. و از اين لحظه كتاب موضوع مرگ و زندگي زاده مي‌شود. دو نويسنده تصميم مي‌گيرند آنچه قرار است در اين فرآيند از سر بگذرانند را با صداقت تمام به تصوير بكشند و به اين ترتيب اروين يالوم - روانپزشك، روان‌درمانگر اگزيستانسيال و نويسنده برجسته - و مريلين يالوم - مورخ، نويسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه - با تكيه بر دانش و چيره‌دستي‌شان در نوشتن، چنان ما را با خود همراه مي‌كنند كه نه تنها خود را كنار آن‌ها و در خانه‌شان حس مي‌كنيم كه تا پنهان‌ترين پستوهاي ذهن خلاقشان راه مي‌بريم و با ژرف‌ترين ترس‌ها، حسرت‌ها و آرزوهاي بشري چشم در چشم مي‌شويم. كتاب بيش از هر چيز راز چگونه زيستن را با ما در ميان مي‌گذراد و اين شاهد همان چيزي است كه هم‌اكنون كه زندگي بيش از هر زمان ديگري شكننده و آسيب‌پذير مي‌نمايد و مرگ بيش از هر زمان ديگري قد برافراشته و خود مي‌نماياند، سخت به آن نيازمنديم.

هنر درمان (گالينگور)

 • 68,000 تومان

مخاطبان هنر درمان، كه از تازه‌ترين نوشته‌هاي يالوم و چكيده تجربه باليني منحصر به فردش در زمينه روان‌درماني اگزيستانسيال و گروه‌درماني است، پس مخاطبان عادي و متخصص را با هم فرا مي‌خواند، قصه نمي‌گويد كه سرگرمتان كند. درس زندگي، درمانگري و ارتباط مي‌دهد، ولي با كلامي چنان جذاب كه در غير روان‌درمانگران و غير بيماران هم وسوسه‌ي قدم نهادن به دنياي بيمار درمانگر را پديد مي‌آورد. كتاب، حاصل دانش عميق، سال‌ها كار باليني، استعداد، ذكاوت و طنازي نويسنده‌ي آن است.

موضوع مرگ و زندگي (شوميز)

 • 85,000 تومان

زمان نگارش جملات پاياني اين كتاب مصادف است با آغاز پاندمي كشنده سده بيست و يكم كه دنيا را بيش از هر زماني با اضطراب از دست دادن و اضطراب مرگ روياروي كرد. كتاب اما به مرور زندگي و رويارويي با فرآيند مرگ در زوج عاشق مشهور و توانايي مي‌پردازد كه كوشيده‌اند آگاهانه زندگي را به تمامي زندگي كنند. لحظه‌اي فرامي‌رسد كه هر دو درمي‌يابند يكي قرار است به حكم طبيعت برود و آن ديگري بماند و در سوگ بنشيند. و از اين لحظه كتاب موضوع مرگ و زندگي زاده مي‌شود. دو نويسنده تصميم مي‌گيرند آنچه قرار است در اين فرآيند از سر بگذرانند را با صداقت تمام به تصوير بكشند و به اين ترتيب اروين يالوم - روانپزشك، روان‌درمانگر اگزيستانسيال و نويسنده برجسته - و مريلين يالوم - مورخ، نويسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه - با تكيه بر دانش و چيره‌دستي‌شان در نوشتن، چنان ما را با خود همراه مي‌كنند كه نه تنها خود را كنار آن‌ها و در خانه‌شان حس مي‌كنيم كه تا پنهان‌ترين پستوهاي ذهن خلاقشان راه مي‌بريم و با ژرف‌ترين ترس‌ها، حسرت‌ها و آرزوهاي بشري چشم در چشم مي‌شويم. كتاب بيش از هر چيز راز چگونه زيستن را با ما در ميان مي‌گذراد و اين شاهد همان چيزي است كه هم‌اكنون كه زندگي بيش از هر زمان ديگري شكننده و آسيب‌پذير مي‌نمايد و مرگ بيش از هر زمان ديگري قد برافراشته و خود مي‌نماياند، سخت به آن نيازمنديم.

چگونه يونگ بخوانيم

 • 48,000 تومان

يونگ اولين ضد روانپزشك بود كه اعتقاد داشت بيمار واقعي فرد دردمند نيست ، در صورتي كه اين تمدن غرب است كه ناخوش و رنجور شده است. هدف اصلي او در تمام آثارش درمان دنياي غرب بود. ديويد تِيسي در چگونه يونگ بخوانيم رويكرد و سبك منحصر به‌فرد يونگ را ــ كه هم‌زمان هم علمي و هم پيش‌گويانه است ــ به خواننده معرفي مي‌كند. او به بررسي درونمايه‌هاي بنيادين موجود در كانون روان‌شناسي يونگ مي‌پردازد و ديدگاه پويه‌نگر كمال را ــ كه به آثار يونگ الهام و انگيزه مي‌بخشد ــ تفسير مي‌كند.

مامان و معني زندگي (داستان‌هاي روان درماني) گالينگور

 • 135,000 تومان

دكتر اروين يالوم استاد روانپزشكي دانشگاه استنفورد و نويسنده‌ درسنامه‌هاي معتبري چون روان‌درماني اگزيستانسيال و رمان‌هايي نظير وقتي نيچه گريست، در اين شش داستان مسحور كننده و برگرفته از تجربه باليني‌اش، با رهنمود ساختن بيماران- و خويش- به سوي تحول، بار ديگر ثابت مي‌كند كاشف بي محاباي روان آدمي است. مامان و معني زندگي با نگاهي گذرا، به غايب ارزشمند و كم‌ و بيش ممنوع به درون قلب و ذهن درمانگر، توانايي‌هاي منحصربه‌فرد، هر رابطه‌ انساني را روشن مي‌سازد.

درمان شوپنهاور (گالينگور)

 • 195,000 تومان

يالوم در رمان درمان شوپنهاور تصور مي‌كند فيلسوف معاصري به نام فيليپ كه فردي منزوي و به نوعي رونوشت شوپنهاور استء به يكي از گروه‌هاي درماني روان‌درمانگر مشهوري به نام جوليوس وارد مي‌شود كه خود به دليل رويارويي ناگهاني با سرطان - و مرگ خويش - به مرور دوباره زندگي و كارش نشسته است. فيليپ آرزو دارد با به كارگيري انديشه‌هاي شوپنهاورء به يك مشاوره فلسفي بدل شود و براي اين منظور نيازمند سرپرستي جوليوس است. ولي جوليوس مي‌خواهد به كمك اعضاي گروه به فيليپ/ شوپنهاور بقبولاند كه اين ارتباط انساني است كه به زندگي معنا مي‌بخشدء كاري كه هيچ‌كس براي شوپنهاور تاريخي نكرد.

وقتي نيچه گريست (رماني درباره وسواس) گالينگور

 • 190,000 تومان

وقتي نيچه گريست (رماني درباره وسواس) گالينگور

هستي (اگزيستانس)

 • 220,000 تومان


نويسندگان اين كتاب پايه‌گذاران روان‌درماني الگزيستانسيال در نيمه سده بيستم اروپا هستند كه همگي از بزرگان روانكاوي فرويدي و گاه همچون لودويگ بينزوانگر از دوستان نزديك فرويد بوده‌اند ولي در برخورد با كاستي‌هاي روانكاوي، در پي رويكردي انسان‌مدارتر، از فلسفه ياري جستند و زبان فلسفه اگزيستانسيال را به به رشته خودشان ترجمه كردند. كار رولو مي در پيگيري ترجمه و ويرايش اين مقالات از زبان‌هاي آلماني و فرانسوي به انگليسي، خدمتي بزرگ بود زيرا جهان انگليسي زبان، و از اين طريق ساير فرهنگ ها، را با اين رويكرد و ژرفاي آن آشنا كرد و، به عبارتي، آن را جهاني ساخت. يكي از مهم‌ترين نكاتي كه از اين كتاب مي آموزيم تعريفي است كه از فلسفه اگزيستانسيال به دست داده مي‌شود و وجوهي از اين فلسفه كه در درمان كاربرد دارد. از اين رو، علاقه‌مندان به اين رويكرد روان‌درماني در ايران مي‌توانند بسيار از اين كتاب بياموزند...

روان‌درماني اگزيستانسيال

 • 250,000 تومان

كتاب روان‌درماني اگزيستانسيال هم راهنمايي براي درمانگران است و هم نوعي درمان به شمار مي‌رود: هر كس كه آن را بخواند، عميقا تحت تاثير قرار مي‌گيرد و خردمندتر مي‌شود انگار چندين ساعت به گفتگو با كسي نشسته كه عزمش براي عبور از ژرف‌ترين مشكلات بشري جزم كرده است. داستايفسكي، تولستوي، كافكا، سارتر، كامو و بسياري ديگر با نويسنده هم‌آوا شده‌اند تا از دلواپسي‌هاي غايي بشر بگويند. مخاطبان اصلي كتاب، دانشجويان و روان‌درمانگران باليني‌اند ولي به دليل سبك قابل فهم و عاري از اصطلاحات تخصصي‌اش، براي خواننده معمولي نيز قابل درك و بسيار جذاب است. يالوم پس از نوشتن اين كتاب و براي بسط نظريه اگزيستانسيال بود كه به ابزار داستان روي آورد و آثاري چون و نيچه گريه كرد... و مامان و معني زندگي را خلق كرد. او خود روان‌درماني اگزيستانسيال را كتاب مرجع تمامي آثاري دانسته كه پس از آن به رشته تحرير درآورده است.

عشق و اراده

 • 190,000 تومان

«عشق و اراده» اثر برجسته يكي از پيشگامان روانشناسي وجودي آمريكاست. در اين كتاب كه به گفته رولو مي محصول 30 سال تامل، تجربه و تخصص اوست، سرگذشت دو خصيصه بنيادي يعني عشق و اراده را در جوامع انساني از نگاه اسطوره‌اي تا مدرنيته رمزگشايي مي‌كند. در اين اثر نويسنده با بهره‌گيري از داشته‌هاي معرفتي و در چشم‌اندازي وجودگرايانه همه لايه‌ها و مراتب عشق و اراده را مي‌كاود و جلوه‌ها و آسيب‌هاي آن را مي‌نمايد و دست آخر نشان مي‌دهد كه چگونه زورمداران و به ويژه سرمايه‌داري جهاني بر نابودي عشق و اراده كمر بسته‌اند. نويسنده در اين اثر تناقص عشق و اراده را مي‌گشايد و با نقدهاي دقيق و منصفانه راه‌هاي برون ‌رفت از اين آشفتگي را نشان مي‌دهد. اميد و اطمينان دارد كه مطالعه اين اثر براي همه اقشار كتاب‌خوان سودمند و اميدبخش خواهد بود.

سمينار يونگ درباره زرتشت نيچه

 • 190,000 تومان

چنين گفت زرتشت، اثر مشهور نيچه، سرشار است از يك حس غريب مذهبي و در تضاد با جدال معمول اين فيلسوف با ايمان ديني. اين كتاب براي برخي دانشمندان، چيزي نيست جز نشانه زوال ذهني آن فيلسوف بزرگ؛ ولي كارل گوستاو يونگ، زرتشت را برهان ارزشمندي براي فعاليت ناخودآگاه مي‌داند. كتابي كه روانشناسي و ديدگاه معنوي نيچه را به طور خاص و روانشناسي و معنويت دنياي مدرن را به طور عام روشن مي‌كند. رويارويي مكتوب غول‌هاي تاريخ انديشه همواره مسحوركننده و فوق‌العاده روشنگر بوده: اين بار هم نوبت يونگ و نيچه است. براي نيچه‌اي كه آگاهانه نوشته‌هايش را مختص ‹‹افراد معدودي›› مي‌دانست. تفاوت فراواني بود ميان اخلاق برده‌وار سازگاري، مماشات، رحم و بخشايش از يك سو و اخلاق آموزگاران و اخلاق ابرانسان از سوي ديگر. يونگ نيز بارها گفته است بيشتر مردم در پيشبرد و تكامل آگاهي‌شان از قرون وسطي فراتر نمي‌روند و شايد به همين دليل بهتر است آنها را در اتاق نشيمن خانه‌شان و بر نيمكت‌هاي كليسا به حال خود واگذاشت. هم براي يونگ و هم براي نيچه، جاده- به اصطلاح يونگ- ‹‹فرديت يابي››. متروك و ناهموار است خصوصا اگر عموم مردم. مقصد و ماموريت گام برداشتن در چنين جاده‌اي را درك نكرده باشند و حتي با آن در تضاد باشند. پس هر يك در زمان خويش حس مي‌كردند كه- به قول نيچه - پس از مرگ زاده مي‌شوند. كتاب دو جلدي اصلي كه حاوي متن كامل سمينار پرهيجان يونگ درباره زرتشت نيچه است. منبع مهمي براي متخصصان روانشناسي ناخودآگاه به شمار مي‌رود. اين مجلد جديد، متن خلاصه‌شده‌اي است كه به خوانندگان علاقه‌مند هم اجازه مي‌دهد در سمينار يونگ شركت كنند و با او به كاوش در معاني نهفته اين اثر بزرگ بنشينند. جيمز. جرت. ويراستار اين كتاب، استاد فلسفه تربيتي در دانشگاه تربيتي در دانشگاه كاليفرنيا، بركلي است.

درمان شوپنهاور (شوميز)

 • 90,000 تومان

يالوم در رمان درمان شوپنهاور تصور مي‌كند كه فيلسوف معاصري به نام فيليپ كه فردي منزوي و به‌نوعي رونوشت شوپنهاور است، به يكي از گروه‌هاي درماني روان‌درمانگر مشهوري به نام جوليوس وارد مي‌شود كه خود به دليل رويارويي ناگهاني با سرطان ـ و مرگ خويش ـ به مرور دوباره‌ي زندگي و كارش نشسته است. فيليپ آرزو دارد با به‌كارگيري انديشه‌هاي شوپنهاور، به يك مشاور فلسفي بدل شود و براي اين منظور نيازمند سرپرستي جوليوس است. ولي جوليوس مي‌خواهد به كمك اعضاي گروه به فيليپ/شوپنهاور بقبولاند كه اين ارتباط انساني ا‌ست كه به زندگي معنا مي‌بخشد ـ كاري كه هيچ‌كس براي شوپنهاور تاريخي نكرد. اروين د. يالوم ـ استاد بازنشسته‌ي روان‌پزشكي دانشگاه استنفورد، روان‌درمانگر اگزيستانسيال و گروه‌درمانگر ـ در اين كتاب نيز همچون رمان وقتي نيچه گريست با زبان سحرانگيز داستان، به معرفي انديشه‌هاي پيچيده‌ي فلسفي و توصيف فنون روان‌درماني و گروه‌درماني مي‌پردازد.

1  2  صفحه‌ی 1