فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ذهن و رايانه (مقدمه‌اي بر فلسفه هوش مصنوعي)
  • 130,000 تومان
  • با تخفیف: 130,000 تومان
2 مفهوم عليت
  • 15,500 تومان
  • با تخفیف: 15,500 تومان
فلسفه علم شناختي
  • 99,000 تومان
  • با تخفیف: 99,000 تومان

ذهن و رايانه (مقدمه‌اي بر فلسفه هوش مصنوعي)

  • 130,000 تومان

ذهن چيست؟ رايانه چيست؟ آيا رايانه مي‌تواند ذهن داشته باشد؟ آيا «ماشين هوشمند» فقط به داستان‌هاي علمي - تخيلي تعلق دارد يا مي‌تواند موضوع پژوهش علمي فلسفي نيز باشد؟ اين كتاب مقدمه‌اي جامع بر هوش مصنوعي است و ضمن پيگيري مباحث متنوع علمي و فلسفي، خواننده را با مهم‌ترين مسائل فلسفي هوش مصنوعي نيز آشنا مي‌كند. نويسنده در رويكردي ميان‌رشته‌اي طيف وسيعي از مباحث را به شيوه‌اي سامان‌مند گرد هم مي‌آورد تا جنبه‌هاي متفاوت هوش مصنوعي را به ما نشان دهد. اما پرسش از هوش ماشيني در نهايت پرسش از انسان و ظرفيت‌هاي او است؛ كتاب در نهايت مي‌كوشد به اين پرسش پاسخ دهد كه «انسان بودن» و «ذهن داشتن» به چه معني است و چه چيزي انسان را به انسان تبديل مي‌كند و چرا شناخت انسان و پيچيدگي‌هاي ذهن و روان او براي ساختن ماشين هوشمند ضرورت دارد. در متون مقدماتي فراواني به فلسفه هوش مصنوعي پرداخته شده است، اما روش ممتاز و متمايز مك كارتر براي معرفي موضوعات در نوع خود كم‌نظير و جذاب است...

2 مفهوم عليت

  • 15,500 تومان

عليت كه به صورت رابطه‌اي ميان رويدادها شناختته مي‌شود دست كم دو نوع اساسا متفاوت دارد. يكي از اين دو نوع كه من آن را وابستگي مي‌نامم صرفا عبارت است از وابستگي خلاف واقعا بين رويدادهاي كاملا مجزا. بدين معني رويداد C علت رويداد E است تنها در صورتي كه E به C وابسته باشد يعني در صورتي كه رويداد C اتفاق نيفتد رويداد E نيز اتفاق نخواهد افتاد.

فلسفه علم شناختي

  • 99,000 تومان

كتاب پيش رو كتابي است درباره فلسفه علم شناختي. اين عنوان بلافاصله دو پرسش را برمي‌انگيزد: علم شناختي چيست و فلسفه علم شناختي چيست؟ از جهتي پاسخ به اين پرسش‌ها بسيار واضح است: علم شناختي يعني مطالعه علمي شناخت؛ و فلسفه علم شناختي آن شاخه از فلسفه است كه به مسائل فلسفي برآمده از مطالعه علمي شناخت مي‌پردازد. اما اين پاسخ‌ها چندان روشنگر نيستند و خود به پرسش‌هايي فرعي مي‌انجامد. شناخت چيست؟ كساني كه به مطالعه علمي شناخت مي‌پردازند چه روش‌ها و مفروضات كليدي‌اي دارند؟ ارتباط علم شناختي با ديگر علوم و با فهم متعارف ما از خويشتن به عنوان عاملان داراي ذهن چگونه است؟ كي و چگونه علم شناختي به عنوان يك رشته تحقيقاتي مستقل ظهور كرد؟ ارتباط فلسفه علم شناختي با ديگر شاخه‌هاي فلسفه نظير فلسفه ذهن و فلسفه علم چگونه است؟

صفحه‌ی 1