فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
فلسفه ذهن
  • 70,000 تومان
  • با تخفیف: 70,000 تومان

فلسفه ذهن

  • 70,000 تومان

فلسفه ذهن به عنوان بخشي از فلسفه تحليلي، به ذهن، حالات ذهني و رابطه آن با بدن فيزيكي ما و نيز ساير مسايل مهم مربوط به آن همچون «آگاهي»، «اراده آزاد» و «جبر و اختيار» مي‌پردازد و از سويي نظريه‌هايي همچون دوگانه‌انگاري، كاركردگرايي، اين هماني ذهن و بدن و اين هماني شخصي، روابطي را بين اجزاي وجودي فلسفه ذهن برپا مي‌دارند و به مباحث مربوط به آن مي‌پردازند كه همواره تامل‌برانگيز بوده و هست. محتواي اين كتاب به خوبي دربرگيرنده چنين مباحثي است.

صفحه‌ی 1