فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
حرفه‌اي شويد (7 گام براي حرفه‌اي شدن در بازاريابي شبكه‌اي)
رموز موفقيت در بازاريابي شبكه‌اي (موفقيت يا شكست در 90 روز نخست)

حرفه‌اي شويد (7 گام براي حرفه‌اي شدن در بازاريابي شبكه‌اي)

  • 45,000 تومان

در كتاب «حرفه‌اي شويد» اصولي بنيادين كه مي‌تواند شما را به يك متخصص حرفه‌اي در كسب و كار بازاريابي شبكه‌اي مبدل كند، تشريح مي‌شود. به اعتقاد صاحب‌نظران علم بازاريابي شبكه‌اي، هر شخصي كه در اين كسب و كار مشغول به فعاليت است، بايد اين كتاب را مورد مطالعه قرار دهد.

رموز موفقيت در بازاريابي شبكه‌اي (موفقيت يا شكست در 90 روز نخست)

  • 45,000 تومان

كتاب «رموز موفقيت در بازاريابي شبكه‌اي»، يك راهنماي علمي و كاربردي در مورد چگونگي موفق شدن در كسب و كار بازاريابي شبكه‌اي است. ايده‌ها و راهكارهاي مجموعه‌سازي در كسب و كار بازاريابي شبكه‌اي كه در اين كتاب تشريح شده است، ساده، اما بسيار ثمربخش و نتيجه‌بخش هستند. كتاب حاضر، هم براي اشخاص تازه‌وارد در كسب و كار بازاريابي شبكه‌اي و هم براي اشخاص حرفه‌اي و با تجربه در اين كسب و كار، يك راهنماي راه‌گشا محسوب مي‌شود. در اين كتاب به راهبردها، تكنيك‌ها، و تاكتيك‌هاي ساده بازاريابي شبكه‌اي كه مورد نياز اشخاص تازه‌وارد براي موفق شدن در نود روز نخست فعاليت‌شان در كسب و كار بازاريابي شبكه‌اي است، پرداخته مي‌شود. نود روز نخست در كسب و كار بازاريابي شبكه‌اي، بسيار مهم و ضروري است، زيرا اگر موفق شويد كه در نود روز نخست فعاليت‌تان به دستاورد برسيد، امكان آن وجود دارد كه براي مدتي طولاني، در اين كسب و كار ماندگار شويد.

صفحه‌ی 1