فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
دير شكوفاشدگان (قدرت صبر در دنيايي كه وسواس پيشرفت زودهنگام دارد)

دير شكوفاشدگان (قدرت صبر در دنيايي كه وسواس پيشرفت زودهنگام دارد)

  • 120,000 تومان

نگاهي به دوروبر خودتان بيندازيد، چه‌قدر احساس ننگين شرمي را مي‌بينيد كه بر پايه احساس به هيچ‌جا نرسيدن در جواني شكل گرفته‌اند؟ اين ميل ويران‌گر و عجيب عصر پسامدرن - به خاصه از آغاز هزاره سوم به بعد – كه به همگان چنين القا مي‌كند: از كودكي تا جواني بايد چنان باشيد كه تكليف زندگي‌تان را با موفقيت‌هاي عظيم تحصيلي، شغلي و مالي روشن كنيد! اگر نتوانستيد دانش‌آموز و دانشجويي نخبه با نمره‌هاي درخشان باشيد، اگر نتوانستيد كسب و كار پرسودي راه بيندازيد، اگر نتوانستيد خانواده‌اي تشكيل دهيد و بر اساس فرم‌هاي پيشيني فرزندان زيبا و سالم و موفقي داشته باشيد و شاخص‌هاي ازپيش‌تعيين‌شده اين‌چنيني ديگر، از منظر جهان پيچيده‌شده در صنعت فرهنگ و صنعت زيستن، انسان تراز نوين جامعه جهاني نيستيد. به‌واقع هيچ‌كس در اين ميان نقش مهم انبوهي عوامل اجتماعي، خانوادگي و فردي را در نظر نمي‌آورد و فكر نمي‌كند كه آدمي ربات نيست كه بتوان يك برنامه كلي، زمان‌بندي‌شده و بي‌خدشه را برايش طرح‌ريزي و اجرا كرد. «ريچ كارلگارد» در كتاب «ديرشكوفاشدگان» اين مسئله را با دقت‌نظري مثالي زير نظر آورده و ابعاد گونه‌گونش را به‌خوبي شكافته و حلاجي كرده‌است. اينكه انسان در معناي تمام كلمه‌اش بسيار پيچيده‌تر از آن است كه بتوان نسخه واحدي برايش پيچيد و از همه انتظار داشت كه يا اين‌گونه باشند يا قيد زندگي را بزنند. اين كتاب با انبوهي مثال از ميان آدم‌هاي مختلفي كه لحظه‌هاي پرتنش و پرشكست بسياري را در دهه‌هاي سوم و چهارم و حتي پنجم زندگي‌شان تجربه كرده‌اند ولي بازهم راهي براي ساختن زندگي بهتر همراه با آرامش و سعادتمندي يافته‌اند، نشان مي‌دهد چرا نيازي نيست به همه افراد بگوييم كه اگر در بيست يا سي سالگي شكوفا نشديد، هيچ‌وقت نخواهيد شد! ديرشكوفاشدگان نقطه‌نظر ويژه‌اي‌ست درباب اهميت ايستادگي برابر ابتذال جمعي ميل به شكوفايي كه «ما»ي جمعي جهان سرمايه‌داري تعيين كرده است.

صفحه‌ی 1