فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

هنر رواقي زيستن (راهنماي روميان باستان براي دستيابي به فضيلت خوشبختي و تأثيرگذاري)

  • 45,000 تومان

اين كتاب با رعايت روح مردم‌مدار و آسان‌يابِ تعاليم اپيكتتوس، انديشه‌هاي ارزشمند و اساسيِ رواقيون را به‌طور خلاصه و با زباني ساده و بينشي مناسبِ انسانِ امروزي ارائه مي‌كند. هدف نويسنده اين بوده كه روح اصيل آموزه‌هاي اپيكتتوس، و نه الزاماً عين عبارت‌هاي او را انتقال دهد. بنابراين چندين نسخهٔ ترجمه‌شدهٔ آموزه‌هايش را بررسي و آموزه‌هاي او را با بياني تازه ارائه كرده‌ است؛ چنان‌كه اگر خود او امروز مي‌خواست سخن بگويد شايد به همين شيوه مي‌گفت.

صفحه‌ی 1